Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20298
Title: Контролінг в системі державного планування
Authors: Побережець, Ольга Валеріївна
Масіна, Людмила Олександрівна
Побережец, Ольга Валерьевна
Poberezhets, Olha V.
Масина, Людмила Александровна
Masina, Liudmyla O.
Citation: Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 травня – 1 червня 2018 року). — Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2018. — 246 с
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний політехнічний університет
Keywords: контролінг
Abstract: Ефективним елементом системи державного управління в сучасних умовах функціонування національної економіки є контролінг, який виконує функції діагностики та регулювання окремих процесів. Використання системи контролінгу не тільки на мікро- , але й на мезо- та макрорівні дає можливість застосовувати інструментальне забезпечення, враховуючи процедуру адаптації в умовах євроінтеграції та глобалізації. Історичні аспекти розвитку та застосування контролінгу як сегменту державного планування свідчать про його ефективність в системі управління та функціонування національною економікою, що дає можливість здійснювати своєчасний вплив на окремі фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. Прагнення до зміни якості системи державного планування потребує сучасних підходів щодо сформованих організаційних форм, які діють під впливом факторів об’єктивного та суб’єктивного характеру, обмежуючи можливості розвитку системи регулювання макроекономічного середовища, що підкреслює необхідність детального дослідження даної проблематики.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20298
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
162-164.pdf160.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.