Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20182
Title: Проблеми підготовки бухгалтерських кадрів в Україні
Authors: Горбатюк, Юлія Олександрівна
Citation: Матеріали IX Міжнародного круглого столу "Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів" (27 квіт. 2018 р.) : захід присвяч. святкуванню 20-річчю створення ЕПФ ОНУ ім. І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ [та ін.]; відп. ред. Н. Л. Кусик. – Одеса : ОФФСЄТіК, 2018. – 200 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: підготовка кадрів
бухгалтерія
Україна
Abstract: Від кваліфікації бухгалтера істотно залежить успішність роботи підприємства, тому професія бухгалтера набула великої суспільної значимості. Сьогодні, щоб отримати гідну роботу, бухгалтеру недостатньо мати відповідну вищу освіту. Сучасний бухгалтер повинен присвячувати багато часу набуттю практичних навичок, слідкувати за змінами в законодавстві. Бухгалтер повинен весь час підвищувати свій професійний рівень, також йому необхідно дотримуватися етичних та моральних принципів відповідно до вимог часу. Сучасний бухгалтер повинен мати не тільки глибокі знання з обліку, а й набути навички, які дадуть йому можливість у разі потреби виступати в ролі фінансового аналітика або бізнесового радника. На сучасному етапі головною вимогою до бухгалтера є знання міжнародних стандартів фінансової звітності [1, с. 35].
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20182
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
123-125.pdf219.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.