Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20137
Title: Проблема подвійного оподаткування в Україні
Authors: Ільченко, Діана Анатоліївна
Паршина, Юлія Олександрівна
Ильченко, Диана Анатольевна
Ilchenko, Diana A.
Citation: Матеріали IX Міжнародного круглого столу "Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів" (27 квіт. 2018 р.) : захід присвяч. святкуванню 20-річчю створення ЕПФ ОНУ ім. І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ [та ін.]; відп. ред. Н. Л. Кусик. – Одеса : ОФФСЄТіК, 2018. – 200 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: подвійне оподаткування
Україна
Abstract: Подвійне оподаткування – економічне явище, коли конкретний суб`єкт оподатковується більше разу однорідним податком [3; с. 223] Подвійне оподаткування може виникати коли оподатковуються прибутки,які резиденти отримали за кордоном;при змішаному порядку сплати податку; коли оподатковується частина прибутків підприємства, які підлягають розподіленню. У випадку внутрішнього подвійного оподаткування суб’єкт багаторазово сплачує один і той самий, або аналогічний податок чи збір. Зовнішнє подвійне оподаткування виникає,коли податкова юрисдикція країн зобов`язує сплатити податки в кожній окремій державі. Нерезидент сплачує податки та збори за господарську діяльність в одній державі,та відповідно повинен сплатити податки та збори у державі, де такий платник є резидентом через різницю в законодавчому регулюванні платника й джерела доходу різних держав. Проблематика подвійного оподаткування починається «на стику» категорій об’єкта оподаткування і платника. Це призводить до того,що ускладнюється визначення бази оподаткування, що проявляється у проблематичному виділенні частки доходу, яка буде оподатковуватись, адже види доходів, отриманих за кордоном, різноманітні. З іншого боку, поділ платників на резидентів та нерезидентів потребує певної системи обліку доходів і налагодження системи справляння податків. Причина такого явища неоднозначне тлумачення податкових норм й елементів податкового процесу.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20137
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29-32.pdf165.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.