Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2006
Title: Засоби вираження функції сукупності у сучасній українській мові
Authors: Бронікова, Світлана Анатоліївна
Citation: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова Universitas nationalis Odessae
Issue Date: 2001
Publisher: Астрапринт
Keywords: засоби
сукупність
сучасна українська мова
Series/Report no.: ;№3, С. 15-20
Abstract: У сучасній українській мові на підставі формальних та змістових оз­ нак можна виділити специфічну функцію сукупності, що являє собою  своєрідну проміжну функцію між сингулярністю та плюральністю. її  особливість у тому, що формально вона може бути оформлена як одни­ на, проте означає множину (однорідних чи неоднорідних) предметів,  відрізняючись від функції збірності, насамперед, за диференційною се­ мантичною ознакою рахованості/нерахованості.  Для вираження функції сукупності в українській мові існує система  лексико­семантичних засобів ­ система семем із семою 'сукупність', а  також словотвірні засоби ­ система словотвірних типів із словотвірним  значенням сукупності. Метою цієї статті є окреслення усієї системи за­ собів вираження функції сукупності в сучасній українській мові як складника функціонально-семантичного поля квантитативності. Основним ма- теріалом послужив тлумачний словник української мови в 11-и томах.­
Description: Записки з загальної лінгвістики.Збірник наукових праць:"Засоби вираження функції сукупності у сучасній українській мові"/ Бронікова С. А.,,Кол.авт. ОНУ ім. І. І. Мечникова;укр..- Одеса:Астрапринт, 2001
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2006
Appears in Collections:Записки з загальної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Заг лингв 3 2001.15-20+.pdf121.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.