Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2005
Title: Деградація лінгвосоціуму: ознаки і типи
Authors: Бондар, Олександр Іванович
Citation: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова Universitas nationalis Odessae
Issue Date: 2001
Publisher: Астрапринт
Keywords: деградація
ознаки
Series/Report no.: ;№3, С. 10-15
Abstract: У лінгвістичній екології поруч із центральним поняттям лінгвосоціум важливим є поняття деградація лінгвосоціуму. Загальне розуміння терміну деградація пов'язане з поступовим погіршанням, занепадом, втратою якихось властивостей [ 9:192]. Процеси деградації , досить добре опрацьовані в біології, на соціальному (і соціолінгвістичному) рівні залишаються мало окресленими, це поняття часто приймається тут a priori і вживається як само собою зрозуміле, а тому вимагає належної експлікації. Експлікація поняття деградації має бути об'єктноспрямованою, тобто йдеться не про деградацію взагалі, а деградацію чогось. Причому цей об'єкт має бути якомога загальнішим. На нашу думку, таким найзагаль- нішим об'єктом виступає поняття системи як сукупності взаємопов'язаних однорідних елементів, що становить єдине ціле, а отже, повинно йтися про деградацію системи. Системний підхід дозволяє вичленувати основні ознаки деградації і з'ясувати її типи.
Description: Записки з загальної лінгвістики.Збірник наукових праць:" Деградація лінгвосоціуму: ознаки і типи"/ Бондар О. І.,Кол.авт. ОНУ ім. І. І. Мечникова;укр..- Одеса:Астрапринт, 2001.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2005
Appears in Collections:Записки з загальної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Заг лингв 3 2001.10-15+.pdf118.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.