Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20032
Title: Sea trade port: business-model structure and source of innovation
Other Titles: Морской торговый порт: структура бизнес модели и источник ее инноваций
Морський торговельний порт: структура бізнес-моделі та джерело її інновацій
Authors: Nyenno, Iryna M.
Ненно, Ирина Михайловна
Нєнно, Ірина Михайлівна
Citation: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: business-model
complementary assets
sea trade port
innovation generation
бизнес-модель
комплементарные активы
морской торговый порт
генерация инноваций
бізнес-модель
комплементарні активи
морський торговельний порт
генерація інновацій
Series/Report no.: ;Т. 17, вип. 2 (39).
Abstract: The article deals with the structure of the business-model, the complementary assets are described on the case of the sea trade port as a foundation of the business-model creation. The complementary assets use are studied in the context of operational strategies to obtain economic rents in the case of sale; the formation of a joint venture, public-private partnerships; signing the concession lease or licensing rights of access to complementary assets.
В статье рассматривается структура бизнес-модели, дополняющие активы описываются в случае морского торгового порта в качестве основы создания бизнес-модели. Изучение взаимодополняющих активов изучается в контексте операционных стратегий для получения экономической ренты в случае продажи; создание совместного предприятия, государственно-частного партнерства; подписание аренды концессии или лицензирование прав доступа к дополнительным активам.
У статті розглянута структура бізнес-моделі, описуються додаткові активи на випадок морського торговельного порту як основи створення бізнес-моделі. Використання додаткових активів вивчається в контексті операційних стратегій для отримання економічної ренти у випадку продажу; формування спільного підприємства, державно-приватного партнерства; підписання концесійного лізингу або ліцензування прав доступу до додаткових активів. Визначено властивості комплементарних активів, зокрема: синергетичний ефект можна забезпечити у випадку одночасного розвитку додаткових активів; унікальність додаткових активів призводить до монополії власника; право власності на додаткові активи має вирішальне значення для визначення одержувача доходу. Спеціалізованими комплементарними активами морського порту визначено: репутацію; бренд; сформовані кластери; мережи дистрібуції; досвід та кваліфікація спеціалістів; експертиза; громада морського порту; інформаційні бази даних. Загальними додатковими активами пропонується розглядати: інфраструктуру; обладнання; контрольні та контрольно-пропускні потужності (митний контроль); комп'ютери та системи автоматизації; соціальні мережі, ERP-мережі; угоди з державою та муніципалітетом. Отримання права доступу на додаткові активи відбувається залежно від їхнього роду і можливо завдяки формуванню спільного підприємства, державно-приватного партнерства, стратегічного альянсу та ліцензування, угод про надання пільгових або аутсорсингових послуг для використання додаткових активів. Відповідно до визначення бізнес-моделі, доцільність залучення додаткових активів як основи формування бізнес-моделі є обґрунтованою через їх здатність надавати монопольне становище власника додаткових активів. Додаткова вартість, яку вимагає замовник, створюється внаслідок синергетичної взаємодії додаткових активів. Таким чином, застосування ресурсу відбувається в умовах збільшення доданої вартості, яка створюється підприємством.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20032
Other Identifiers: UDC 330.11
DOI: 10.18524/2413-9998/2018.2(39).144904
Appears in Collections:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34-48.pdf501.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.