Recent Submissions

 • Перші роки діяльності П. О. Зеленого на посаді міського голови Одеси (за матеріалами місцевої преси) 

  Герасименко, Вікторія; Гончарук, Тарас Григорович (2018)
  Досліджено основні напрями роботи та визначні здобутки мера П. О. Зеленого за перші роки на посаді очільника міста. Вказано на акценти в публічній та думській діяльності П.О.Зеленого.
 • Товариства «прокозацького» спрямування у Чехословацькій республіці в міжвоєнний період 

  Громович, Уляпа; Бачинська, Олена Анатоліївна (2018)
  У статті досліджено товариства «прокозацького спрямування)' у Чехословацькій республіці (1918-1939 рр.). Проаналізовано процес консолідації українських товариств, їх створення та діяльність. З’ясовано, що більшість керівників ...
 • Становище єврейської меншини на території України в 1914 -1916 рр. 

  Опанасюк, Оксана; Гончарук, Тарас Григорович (2018)
  В публікації досліджено долю єврейської меншини в період Першої світової війни на території України. Відношення Австро- Угорської та Російської імперій до євреїв, які жили на територія даних держав.
 • Картографічне обґрунтування соборності українських земель в кінці ХІХ - початку XX ст. 

  Нікічук, Вікторія; Бачинська, Олена Анатолівна (2018)
  У статті проаналізовано обгрунтування ідеї соборності українських земель в кінці ХІХ - початку XX ст. на історичних картах. Особливу увагу зосереджено М. Грушевському та його учням - С. Рудницькому та М. Кордубі. Досліджено ...
 • Трансформація управлінських структур Гетьманщини під час діяльності Другої Малоросійської колегії 

  Майструк, В ’ячеслав; Бачинська, Олена Анатолівна (2018)
  Дана стаття присвячена дослідженню утворення Другої Малоросійської колегії, описується початок діяльності колегії. Простежується трансформація управлінських установ І стьманщини, їх підпорядкування та повна інкорпорації ...
 • Кодекс Олерона 

  Луговой, Олег Михайлович; Луговий, Олег Михайлович; Lugovyi, Oleg M. (2005)
  Королевский флот Англии в течение многих лет руководствовались только одним законом, в основу которого был положен кодекс Олерона (Code of Oleron). По мере продвижения морской торговли из Средиземноморья на север и запад, ...
 • Архівознавство 

  Синявська, Олена Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У методичних рекомендаціях розкривається програма курсу, даються вказівки для опанування лекційним матеріалом, тематика практичних занять. Наведено список джерел та літератури до курсу, завдання для самостійної роботи, ...
 • Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей 

  Хмарський, Вадим Михайлович (“Астропринт”, 2002)
  У монографії розглядається діяльність найстарішого на півдні України наукового історичного товариства — Одеського товариства історії і старожитностей — по пошуку, збиранню, збереженню, опису і публікації писемних пам’яток. ...
 • Деякі аспекти існування дружин русів та варантів у Візантії Х-ХII ст. 

  Луговий, Олег Михайлович; Луговой, Олег Михайлович; Lugovyi, Oleg M. (2008)
  За традиціями ще Римської імперії влада Візантії' часто запрошувала до лав своя захисників федератів, союзників, етників. Особливо актуальним це стало із занепадом фемного, рекрутованого війська І саме тоді значним попитом ...
 • Студентська етнографічна практика в контексті вивчення традиційної культури українців Одещини 

  Кушнір, В'ячеслав Григорович; Петрова, Наталя Олександрівна; Kushnir, Viacheslav H.; Petrova, Nataliia O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Розглядається досвід організації етнографічної практики студентів історичного факультету на теренах Одещини, участі студентів у вивченні традиційної культури українців в різноманітних формах: в процесі роботи з респондентами, ...
 • Пережитки домонотеїстичних уявлень в весільній обрядовості кримських татар 

  Худайбердиєва, Оксана Аширгельдиєвна; Khudaiberdyieva, Oksana A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття присвячена проблемі функціонування пережитків домонотеїстичних уявлень в весільній обрядовості кримських татар. В роботі розглянуто найяскравіші ритуали та символи, що мають архаїчне походження, проте тісно ...
 • Інтернаціоналізм vs мультікультуралізм: соціокультурні антропологічні дослідження в Одесі кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

  Прігарін, Олександр Анатолійович; Стоянова, Галина Миколаївна; Priharin, Oleksandr A.; Stoianova, Halyna M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Предметом аналізу виступає досвід останніх п’яти років (2013-2018 рр.),здійснений осередком одеської етнографічної школи. Ключовою категорією досліджень виступає саме крос-культурність, через яку проведено огляд ...
 • Від «хорота» до Фейсбука: трансформація соціальної комунікації (на прикладі балканських етнічних груп Буджака) 

  Младінова, Ірина Панасівна; Mladinova, Iryna P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглядається еволюція соціальної комунікації, як одне з необхідних умов існування етнічних груп. Для прикладу вибрані конкретні соціально-мовні комунікації з етнічної специфікою і яскравим колоритом, що мали місце ...
 • Нові дані до вивчення технології виготовлення скляних посудин VI-I ст. до н.е. 

  Колесниченко, Анжеліка Миколаївна; Kolesnychenko, Anzhelika M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статті обговорюється нова серія результатів аналізу хімічного складу посудин, виготовлених в техніці сердечнику. Для дослідження було обрано 13 зразків скла з Ольвії, Тіри та Ніконію, переважно, ІІ-ї та ІІІ-ї Середземноморських ...
 • Сіроглиняний посуд римського часу з розкопок городища поблизу с. Орловка («Кам’яна гора») 

  Іванченко, Анна Володимирівна; Ivanchenko, Anna V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття присвячена вивченню сіроглиняного посуду, який походить з розкопок акрополя «Кам’яної Гори» 1975-1988 рр. Аналіз накопиченого матеріалу дозволив виділити основні типи посуду та охарактеризувати їх.
 • Типологія знарядь та пристроїв для вилову риби у населення Дніпровського Надпоріжжя в пізньому мезоліті та неоліті 

  Демченко, Ольга Володимирівна; Demchenko, Olha V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено характеристиці знарядь та пристроїв давнього рибальства в регіоні порожистої частини Дніпра в пізньому мезоліті та неоліті, де річковий промисел являвся головним в системі життєзабезпечення давнього ...
 • Страва як етнографічний маркер в культурі (на прикладі страв з борошна) 

  Дубна, Максим Миколайович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянута тема їжі, як етнографічного маркера в українській та італійських культурах, на прикладі страв з борошна. Досліджено їх особливості та специфіку приготування. Звернуто увагу на страві, як на етнічному ...
 • Деформація традиційної системи харчування українців в роки голодомору 

  Петрова, Наталя Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  На основі досліджень спогадів очевидців Голодомору досліджено механізм здійснення політики Голодомору, наслідком якого став процес руйнації традиційної культури українців, культурно-побутових і соціальних деформацій на ...
 • Аколуф или Хёвдинг? 

  Луговой, Олег Михайлович; Луговий, Олег Михайлович; Lugovyi, Oleg M. (2007)
  Не вызывает сомнения тот факт, что на Руси варяжские дружины возглавлялись собственными лидерами. Однако, была ли способна византийская бюрократическая система смириться с тем, что иноземцы желают подчиняться вождю-сооте ...
 • Нарис історії Буджака римського часу 

  Дзиговський, Олександр Миколайович; Dzyhovskyi, Oleksandr M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті досліджується історія Буджака, починаючи з рубежу ер і завершуючи початком V століття. Розглядаються ключові питання етнічної, політичної, економічної та воєнної історії мешканців цих земель, котрими, у зазначений ...

View more