Recent Submissions

 • Деякі аспекти існування дружин русів та варантів у Візантії Х-ХII ст. 

  Луговий, Олег Михайлович; Луговой, Олег Михайлович; Luhovyi, Oleh M. (2008)
  За традиціями ще Римської імперії влада Візантії' часто запрошувала до лав своя захисників федератів, союзників, етників. Особливо актуальним це стало із занепадом фемного, рекрутованого війська І саме тоді значним попитом ...
 • Студентська етнографічна практика в контексті вивчення традиційної культури українців Одещини 

  Кушнір, В'ячеслав Григорович; Петрова, Наталя Олександрівна; Kushnir, Viacheslav H.; Petrova, Nataliia O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Розглядається досвід організації етнографічної практики студентів історичного факультету на теренах Одещини, участі студентів у вивченні традиційної культури українців в різноманітних формах: в процесі роботи з респондентами, ...
 • Пережитки домонотеїстичних уявлень в весільній обрядовості кримських татар 

  Худайбердиєва, Оксана Аширгельдиєвна; Khudaiberdyieva, Oksana A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття присвячена проблемі функціонування пережитків домонотеїстичних уявлень в весільній обрядовості кримських татар. В роботі розглянуто найяскравіші ритуали та символи, що мають архаїчне походження, проте тісно ...
 • Інтернаціоналізм vs мультікультуралізм: соціокультурні антропологічні дослідження в Одесі кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

  Прігарін, Олександр Анатолійович; Стоянова, Галина Миколаївна; Priharin, Oleksandr A.; Stoianova, Halyna M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Предметом аналізу виступає досвід останніх п’яти років (2013-2018 рр.),здійснений осередком одеської етнографічної школи. Ключовою категорією досліджень виступає саме крос-культурність, через яку проведено огляд ...
 • Від «хорота» до Фейсбука: трансформація соціальної комунікації (на прикладі балканських етнічних груп Буджака) 

  Младінова, Ірина Панасівна; Mladinova, Iryna P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглядається еволюція соціальної комунікації, як одне з необхідних умов існування етнічних груп. Для прикладу вибрані конкретні соціально-мовні комунікації з етнічної специфікою і яскравим колоритом, що мали місце ...
 • Нові дані до вивчення технології виготовлення скляних посудин VI-I ст. до н.е. 

  Колесниченко, Анжеліка Миколаївна; Kolesnychenko, Anzhelika M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статті обговорюється нова серія результатів аналізу хімічного складу посудин, виготовлених в техніці сердечнику. Для дослідження було обрано 13 зразків скла з Ольвії, Тіри та Ніконію, переважно, ІІ-ї та ІІІ-ї Середземноморських ...
 • Сіроглиняний посуд римського часу з розкопок городища поблизу с. Орловка («Кам’яна гора») 

  Іванченко, Анна Володимирівна; Ivanchenko, Anna V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття присвячена вивченню сіроглиняного посуду, який походить з розкопок акрополя «Кам’яної Гори» 1975-1988 рр. Аналіз накопиченого матеріалу дозволив виділити основні типи посуду та охарактеризувати їх.
 • Типологія знарядь та пристроїв для вилову риби у населення Дніпровського Надпоріжжя в пізньому мезоліті та неоліті 

  Демченко, Ольга Володимирівна; Demchenko, Olha V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено характеристиці знарядь та пристроїв давнього рибальства в регіоні порожистої частини Дніпра в пізньому мезоліті та неоліті, де річковий промисел являвся головним в системі життєзабезпечення давнього ...
 • Страва як етнографічний маркер в культурі (на прикладі страв з борошна) 

  Дубна, Максим Миколайович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянута тема їжі, як етнографічного маркера в українській та італійських культурах, на прикладі страв з борошна. Досліджено їх особливості та специфіку приготування. Звернуто увагу на страві, як на етнічному ...
 • Деформація традиційної системи харчування українців в роки голодомору 

  Петрова, Наталя Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  На основі досліджень спогадів очевидців Голодомору досліджено механізм здійснення політики Голодомору, наслідком якого став процес руйнації традиційної культури українців, культурно-побутових і соціальних деформацій на ...
 • Аколуф или Хёвдинг? 

  Луговой, Олег Михайлович; Луговий, Олег Михайлович; Luhovyi, Oleh M. (2007)
  Не вызывает сомнения тот факт, что на Руси варяжские дружины возглавлялись собственными лидерами. Однако, была ли способна византийская бюрократическая система смириться с тем, что иноземцы желают подчиняться вождю-сооте ...
 • Нарис історії Буджака римського часу 

  Дзиговський, Олександр Миколайович; Dzyhovskyi, Oleksandr M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті досліджується історія Буджака, починаючи з рубежу ер і завершуючи початком V століття. Розглядаються ключові питання етнічної, політичної, економічної та воєнної історії мешканців цих земель, котрими, у зазначений ...
 • Гнила скеля – нове поселення культури лінійно-стрічкової кераміки на Півночі Одещини 

  Кіосак, Дмитро Володимирович; Kiosak, Dmytro V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття вводить до наукового обігу нове поселення культури лінійно-стрічкової кераміки доби неоліту з півночі Одещини. Всього на сьогодні тут відомо три поселення та три пункти окремих знахідок цієї своєрідної культури.
 • Сакральний простір давніх суспільств 

  Іванова, Світлана Володимирівна; Ivanova, Svitlana V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Ранні радіовуглецеві дати багатьох курганів Понто-Каспійського степу пов’язані з іншими об’єктами, які були більш ранніми, ніж самі кургани, що згодом лише перекрили їх – святилищами (45-40 ст. до н.е.). В той час, як ...
 • Італійські десерти в сучасній європейській культурі 

  Ломовських, Світлана Вікторівна; Lomovskykh, Svitlana V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті зроблено спробу розгляду та аналізу місцяіталійських десертів в сучасній європейській культурі . Головну увагу приділено традиційним італійським десертам, історії їхнього походження та розвитку від давніх до наших днів.
 • Бессарабський сегмент на сучасному гастрономічному просторі Одеси: спостереження на полях глокалізації 

  Младінова, Ірина Панасівна; Mladinova, Iryna P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті національна кухня визначається як, варіант сегментованого входження в етнічне, яка стає актуальною темою у часи глобалізації. Бессарабська (балканська) кухня унікальний культурний феномен, який ще є важливим ...
 • Социальная природа информбюровского движения в Югославской историографии 

  Шахин, Юрий Владимирович; Шахін, Юрій Володимирович; Shakhin, Yurii V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  В статье рассматриваются оценки, которые давали югославские историки информбюровскому движению. Прослежена эволюция оценок, показано, что версия об информбюровцах, как агентах советских спецслужб необоснованна. Последние ...
 • Спеціальні антипартизанські формування Португалії у колоніальних війнах в Анголі та Мозамбіку у 1970-1974 роках 

  Поспелов, Андрей Сергеевич; Поспелов, Андрій Сергійович; Pospielov, Andrii S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  В статті досліджуються причини появи та аспекти діяльності спеціальних антипартизанських формувань Португальської імперії в колоніальних війнах 1970-74 рр. в Анголі та Мозамбіку. Автор виявляє всі спеціальні формування ...
 • Релігійні погляди Джона Морлі 

  Ковальська, Марина Сергіївна; Ковальская, Марина Сергеевна; Kovalska, Maryna S. (2014)
  В статті аналізується джерело, становлення та еволюція релігійних поглядів британського політика та історика Джона Морлі. Автор приходить до висновку про складний шлях внутрішньої трансформації духовного у Дж. Морлі, пояснює ...
 • Братья Сокальские в социокультурной жизни Одессы середины XIX ст. 

  Гребцова, Ирэна Светозаровна; Грєбцова, Ірена Світозарівна; Hrebtsova, Irena S. (2014)
  В статье рассматриваются основные направления деятельности в Одессе экономиста и статистика И.П. Сокальского, публициста и редактора региональной печати Н.П. Сокальского, композитора и журналиста П.П. Сокальского, их участие ...

View more