Останні додані

 • Стать та вік в традиційній культурі : Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу першого (бакалаврський) рівня вищої освіти спеціальності 032 історія та археологія 

  Стоянова, Галина Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стать та вік належать до універсальних категорій, адже вони є підґрунтям до формування стратифікації будь-якого суспільства від первісного до сучасного, основою процесу соціалізації, одним з основних компонентів ...
 • Жизнеописание ученого-историка на перекрестке историографических традиций. Теория. Методология. Практика 

  Попова, Татьяна Николаевна (2017)
  В книге Т.Н. Поповой, профессора Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, рассмотрен широкий круг проблем теории, методологии и практики биографических исследований. Проанализированы интеллектуальные ...
 • Утверждающая сила диалога 

  Худенко, Андрей Владимирович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2004)
  Философия обречена сталкиваться с проблемой представления, в которой открывает возможность понимания . Ее же, дружески расположенную к "Зтой-вот Речи сущей вечно", «вечно люди не понимают и прежде, чем выслушать, и выслушав ...
 • Под знаком дилеммы 

  Худенко, Андрей Владимирович (Центр изучения культуры, 2005)
  Разговор о состоянии мира сегодня инициируется признанием: ход событий ежедневно демонстрирует нам примеры и локальных, и глобальных кризисов: противопоставление богатого и бедного (в том числе и миров), со всеми последствиями, ...
 • Історія і культура українців Північної Добруджі 

  Кушнір, В'ячеслав Григорович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Розглядається історія переселення українців до Північної Добруджі, Дунавецької Січі, життєдіяльності української громади. Основна увага приділена ключовим питанням, які формують уявлення про особливості історії, господарства, ...
 • To the question of the classification of local population migrations in the south of Ukraine 

  Kushnir, Viacheslav H. (2018)
  This focus of this article is the question of local migrations. I highlight the voluntary and involuntary types of migration. Local migrations in the Lower Danube, Budzhak and the Bug-Dniester interfluve constitute the ...
 • Трансформація традиційної культури під час голоду 1946-1947 рр. в селі Дмитрівка Болградського району Одеської області 

  Борлак, Iванна Миколаївна; Борлак, Иванна Николаевна; Borlak, Ivanna M. (2014)
  Стаття присвячена трансформації традиційної культури в роки голоду 1946-1947 в селі Дмитрівка та деформації традиційного укладу життєдіяльності гагаузів. Викриваються основні аспекти голоду у гагаузькому селі. Простежуються ...
 • Вплив Голодомору 1932-1933 рр. на культуру та побут населення (на прикладі Миколаївського району ОДеської області) 

  Петрова, Анна Олександрівна (2014)
  На основі розповідей свідків Голодомору 1932-1933 рр., опитаних під час етнографічних експедицій в селах Миколаївського району Одеської області, було проведено аналіз політики місцевої адміністрації щодо організації ...
 • Усна історія про країнців та євреїв на Одещині в часи Голодомору 1932-1933 рр. та Другої Світової війни 

  Петрова, Анна Олександрівна (2014)
  Перші згадки про євреїв на території сучасної України відносяться ще до перших століть нової ери. Наприкінці XVIII століття розпочинається формування межі єврейської осілості: спеціальним указом від 23 грудня 1791 року ...
 • Диалоговая конституция идентичности 

  Худенко, Андрей Владимирович (2012)
  Культура всегда была и остается тем бытийным основанием, где мир и все мир населяющее приобретают человеческое значение и назначение. Утверждаясь в своем человеческом измерении, нечто в культуре выявляется как идентичное. ...
 • Діалогова конституція ідентичності 

  Худенко, Андрій Володимирович; Худенко, Андрей Владимирович; Khudenko, Аndrii V. (2012)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури. - Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, ...
 • Українознавчий компонент у навчально-виховному процесі 

  Кушнір, В'ячеслав Григорович; Петрова, Наталія Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У запропонованому виданні репрезентовано досвід багаторічної роботи по впровадженню в навчально-виховний процес на історичному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова компонентів традиційної ...
 • Традиційна весільна обрядовість українців Одещини (20-80-ті рр. XX ст.) 

  Кушнір, В'ячеслав Григорович; Петрова, Наталя Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
  Монографія присвячена вивченню системи традиційного дошлюбного спілкування молоді та весільної обрядовості українців Одещини протягом 20 — 80-х років XX ст. З'ясовані форми дошлюбного спілкування молоді, висвітлені цикли ...
 • Нариси традиційної культури українців Одещини 

  Кушнір, В'ячеслав Григорович; Петрова, Наталя Олександрівна; Поломарьов, Віктор Михайлович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2010)
  На сторінках видання узагальнено етнографічний матеріал, який репрезентує традиційну культуру українців Миколаївського району Одеської області. Аналізуються особливості житлобудування і облаштування побуту, висвітлюються ...
 • Сократовская страсть к знанию 

  Худенко, Андрей Владимирович (НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.Л. ДРАГОМАНОВА, 2015)
  Есть только одно событие, происходящее в мире, которое меняет статус живого существа - это знание. Мы понимаем знание как событие интенсива собирания мира, когда происходит выставление собранного наружу, и таким образом ...
 • Идентификации через политическую коммуникацию (возможности становления гражданского общества в Украине) 

  Худенко, Андрей Владимирович (2001)
  Десятилетний процесс реформ в Украине позволил человеку вырваться из-под пресса тоталитарной, одномерной системы и осознать силу своей автономной воли. Универсалистская доминанта сменилась повседневными житейскими проблемами: ...
 • Сила авторитетного слова (памяти И. М. Поповой) 

  Худенко, Андрей Владимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2009)
  Каждый раз, пытаясь понять смысл произошедшего, задаешься вопросом: "Не опоздал ли? Может быть, очевидность произошедшего уже явлена в момент его случания и должна была бы быть схвачена в мгновение ока? Или, наоборот, ...
 • Университет: поле диалоговой компетенции 

  Худенко, Андрей Владимирович (Полтавський юридичний інститут, 2014)
  В начале несколько предварительных замечаний. Поле моих исследований - онтология. Онтология пытается ответить на четыре вопроса: есть ли нечто, что оно есть, как оно есть и как выглядит. Я бы сказал, что существует четыре ...
 • Да агрессия, да сегодня! 

  Худенко, Андрей Владимирович (2005)
  Прежде всего, хочется поддержать дух выступления. Чтобы это сделать, немного перефразируем уже известные слова Деррида: да агрессия, да сегодня. Мы ставим негативность агрессии, в межу сил двойного «да»: утверждаем ее, ...
 • Диалоговое представление мудрости 

  Худенко, Андрей Владимирович (2004)
  Мудрость обречена сталкиваться с проблемой представления, которое открывает возможность понимания. Ее, дружески расположенную этой-вот Речи сущей вечно», «Вечно люди не понимают и прежде, чем выслушать, и выслушав однажды ...

View more