Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1991
Title: Концептуальний клас "простір" на прикладі оказіональних іменників В. Стуса
Authors: Дарієнко, Наталія Борисівна
Citation: Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
Issue Date: 2001
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: концептуальний клас
оказіональних іменників
Стус, В.
Series/Report no.: ;№11
Abstract: Як відомо, на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки одним із пріоритетних її напрямів виступає когнітивна лінгвістика, головним завданням якої є встановлення взаємозв'язку між мовою та пізнавальними (мисленнєвими) процесами [2:30; 7:85]. Досліджуючи семантику мовних та мовленнєвих одиниць, науковці намагаються виявити механізми оперування знаннями в процесі сприйняття, переробки та генерації інформації [1:12]. Отже, ставиться проблема визначення ролі слова як посередника між людиною, її свідомістю та позамовною дійсністю. А для цього треба перейти до якісно іншого рівня аналізу рівня концепту- альних репрезентацій знань.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1991
Appears in Collections:Записки з українського мовознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мовознав 11 2001.73-81+.pdf162.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.