Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19901
Title: Політичні інститути та процеси в Україні
Authors: Мілюкова, Анастасія Олександрівна
Степанова, Наталя Євгенівна
Citation: Мілюкова А. О., Степанова Н. Є. Політичні інститути та процеси в Україні: методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів усіх форм навчання (за напрямом 052 – політологія) / А. О.Мілюкова, Н. Є. Степанова – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. — 124 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: політичні трансформації у перехідних суспільствах
розвиток України
пострадянські суспільно-політичні трансформації
соціокультурні чинники політико-трансформаційних процесів
рушійні сили
інституційний вимір демократичних змін
сучасний політичний процес
перспективи формування нового інституційного порядку
Abstract: Посібник містить рекомендації для планування і організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Політичні інститути та процеси в Україні». Методичні рекомендації та матеріали для самопідготовки, питання для вивчення і обговорення, практичні завдання і теми індивідуальних науково дослідницьких робіт, великий перелік базової та додаткової літератури – все це спрямовано на допомогу засвоєння студентами основної проблематики курсу, систематизації набутих знань і розвиток аналітичних здібностей.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19901
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМВПСItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.