Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1990
Title: Предмет і завдання морфостилістики (імпліцитної морфології поетичного мовлення)
Authors: Семененко, Лариса Анатоліївна
Citation: Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
Issue Date: 2001
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: морфостилістика
поєтичне мовлення
Series/Report no.: ;№11
Abstract: На наших очах відбувається зміна наукової парадигми - від структуралізму до антропоцентризму, тобто до урахування фак- тора людини (продуцента і реципієнта) у процесах мовного спілкування. Ця зміна напряму досліджень виробила нові орієнтири у визначенні предмета морфостилістики як окремого розділу лінгвостилістики, обумовила актуальність проблематики, теоретико-методологічні засади цієї галузі мовознавства.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1990
Appears in Collections:Записки з українського мовознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мовознав 11 2001.67-73+.pdf120.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.