Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1989
Title: Засоби вираження синтаксеми у функції об’єкта стану в структурі простого речення (на матеріалі публіцистичного стилю)
Authors: Бабій, Олена Федорівна
Citation: Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
Issue Date: 2001
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: синтаксеми
просте речення
стиль
Series/Report no.: ;№11
Abstract: Речення — основна синтаксична одиниця і максимальна одиниця мови. На основі семантико-синтаксичних відношень у його структурі виділяються синтаксеми — елементи, спрямовані на зовнішнє відображення відношень між предметами та явищами об’єктивної дійсності [9:83]. В структурі семантично елементарного речення організуючу роль відіграють предикатні синтаксеми, які валентно зумовлюють кількісно-якісний склад субстанціальних синтаксем. Звичайно суб’єктна синтаксема займає лівобічну позицію відносно предиката, а правобічна заповнюється об’єктною синтаксемою. Метою цієї наукової розвідки є опис засобів вираження синтаксеми у функції об’єкта стану в публіцистичному стилі, зокрема, у підстилі газетної інформації.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1989
Appears in Collections:Записки з українського мовознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мовознав 11 2001.59-67.pdf142.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.