Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1988
Title: Засоби вираження спонукання в епістолярії та художній творчості Лесі Українки (Прагмалінгвістичний аспект)
Authors: Нарушевич, О. В.
Citation: Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
Issue Date: 2001
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: спонукання
епістолярій
художня творчість
Леся Українка
прагмалінгвістичний аспект
Series/Report no.: ;№11
Abstract: У пропонованій статті ми досліджуємо засоби вираження спо­ нукальності на матеріалі епістолярія та художніх творів Лесі Ук­ раїнки. Спонукальні висловлення аналізуються нами з позицій  функціонально­семантичного підходу до мовних явищ і з позицій  теорії мовленнєвого впливу. Особливістю теорії мовленнєвого  впливу (або прагмалінгвістики) є підхід до висловлення як спосо­ бу досягнення людиною певної мети, вербального управління  людською поведінкою. 
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1988
Appears in Collections:Записки з українського мовознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мовознав 11 2001.52-58+.pdf151.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.