Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19655
Title: Методична схема багаторівневої територіальної організації регіону Українського Причорномор'я
Other Titles: Methodical scheme of multi-level territorial organization of the Ukrainian Black Sea region
Authors: Коломієць, Катерина Володимирівна
Яворська, Вікторія Володимирівна
Сич, Віталій Андрійович
Коломиец, Екатерина Владимировна
Яворская, Виктория Владимировна
Сыч, Виталий Андреевич
Kolomiiets, Kateryna V.
Yavorska, Viktoriia V.
Citation: Geology, geography.
Issue Date: 2017
Editors: Sych, Vitaliy A.
Keywords: територіальна організація
регіон
мезорегіон
округ
Українське Причорномор'я
Series/Report no.: ;Вип. 25.
Abstract: Регіон УП розглядається як історико-географічне формування, яке характеризУється Дошита природао-господарського комплексу в межах національної економіки. Запропонована багаторівнева таксономія територіальної організації базується на виділенні таксономічних одиниць: регіон-мезорегіон-мікрорегіон, які являють собою цілісні природно-господарські комплекси різних рівнів і виділяються за історико-географічними, розселенськими, природно-географічними, соціально-економічними, екологічними критеріями та особливостями територіальної організації та планування території. Розроблена методична схема багаторівневої регіоналізації складається з послідовних етапів: визначення складу і меж регіону, а також його місця у територіальній організації господарства країни; дослідження історико-географічних та природно-географічних умов заселення та освоєння території регіону; аналізу природноресурсного потенціалу, проблем природокористування та екологічної ситуації; аналізу територіальної організації розселення населення та геодемографічних процесів; оцінювання економічного розвитку регіону за існуючими методиками; аналізу територіальної організації головних видів економічної діяльності; виділення таксономічних одиниць різного ієрархічного рівня; аналізу існуючих обласних стратегій та програм розвитку та розроблення концепції соціально-економічного розвитку регіону. Наведено картосхему територіальної організації регіону Українського Причорномор'я.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19655
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
73-80.pdf547.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.