Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19624
Title: Традиції І. Франка в житті і творчості Олександра Гаврилюка
Other Titles: Традиции И. Франко в жизни и творчестве Александра Гаврилюка
Authors: Саєнко, Валентина Павлівна
Саенко, Валентина Павловна
Saienko, Valentyna P.
Citation: Українське літературознавство
Issue Date: 1977
Keywords: І. Франко
О. Гаврилюк
пролетарська література
ідейно-естетічні досягнення
И. Франко
А.Гаврилюк
пролетарская литература
идейно-эстетические достижения
Series/Report no.: ;Вип. 28.
Abstract: Стаття присвячена недослідженою сторінці творчих «контактів» між класиком української дожовтневої літератури І. Франко і піонером пролетарської культури Західної України міжвоєнного двадцятиліття О. Гаврилюком. В роботі розглянуті три аспекти проблеми: 1) освоєння Гаврилюком життєвих принципів, які сповідує І. Франка - революціонером-демократом; 2) оцінка письменником впливу діяльності вчителя на формування пролетарської літератури 20-30 рр .; 3) творча навчання на прикладі великого попередника, котра визначила оригінальність ідейно-естетіческіх досягнень радянського письменника.
Статья посвящена неисследованной странице творческих «контактов» между классиком украинской дооктябрьской литературы И. Франко и пионером пролетарской культуры Западной Украины межвоенного двадцатилетия А. Гаврилюком. В работе рассмотрены три аспекта проблемы: 1) освоение Гаврилюком жизненных принципов, исповедуемых И. Франко — революционером-демократом; 2) оценка писателем влияния деятельности учителя на формирование пролетарской литературы 20—30 гг.; 3) творческая учеба на примере великого предшественника, определившая оригинальность идейно-эстетических достижений советского писателя.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19624
Appears in Collections:Статті та доповіді ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58-66.pdf359.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.