Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19606
Title: Історія української літератури ХХ ст.: Практичні заняття
Authors: Саєнко, Валентина Павлівна
Саенко, Валентина Павловна
Saienko, Valentyna P.
Citation: Історія української літератури ХХ ст.: Практичні заняття : Методичні вказівки: Спеціальність - 7.030501 - Українська мова та література / В. П. Саєнко; відп. ред.: В. В. Фащенко. – Одеса : ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1999. – 159 с.
Issue Date: 1999
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: теми та перелік питань для практичних занять
Ліна Костенко "Коротко як діагноз"
С. Маланюк "Чорні вірші"
Ліна Костенко "Інкрустації"
статті і дослідження
короткий літературознавчий словничок
Abstract: Збігає до кінця XX ст., як і друге тисячоліття. Внутрішній вогонь культурного життя України притишується і стає історією. Масштабність і різноманітність художньої талановитості українських письменників осмислена лише частково, як і стан літературного розвитку в цілому, усвідомлення його як органічної частки всесвітнього мистецтва. Тим більше, що за останні десятиліття кровообіг ідей про особливості літературного життя України впродовж даного періоду, який Ліна Костенко охарактеризувала одним рядком із циклу “Коротко - як діагноз”: “Таке століття - навіть зрячі йдуть наосліп”, посутньо посилився і прокладає нові русла. Пульсують в іншому - значно складнішому - ритмі не лише наше сьогочасне мистецтво, але й уявлення про його досягнення і втрати, періодизацію, співжиття європейського і провінційно-просвітянського рівнів, незалежність і корозію талантів - усього розмаїття тих явищ і фактів та поглядів на них, однозначне тлумачення яких неможливе, бо призведе до сплющення, тотальної деформації вже не раз деформованого і канонізованого за певними ідеологічними схемами. Тому першорядним завданням курсу “Історії української літератури XX ст.” є системне вивчення руху мистецьких потенцій України протягом складного часу пошуку дороги до себе і в широкий світ культури. Через те у даній програмі з практичних занять враховані новітні ідеї про українське мистецтво XX століття, які прийшли “зліва”, “справа”, “з центру”, “здалеку”, тільки за умови їх продуктивності, незашореності, спроможності пізнати явище літератури як самобутній творчий феномен у системі інших і багатоаспектності функціонування. Відбиті в ній і ті ідеї, які виникли у викладачів кафедри літератури XX ст., які читають цей авторський курс і осмислюють його проблеми у власній педагогічній і науково-дослідній праці, знаходячи оригінальні підходи і методики до не тільки знаних текстів і суджень про них, але й часто у невідомих ракурсах, в новаторському прочитанні і витлумаченні, спонукаючи до власної творчості і студентів. Культурний процес XX ст. вивчається на практичних заняттях і з погляду актуальних проблем теорії літератури, зокрема, її жанрово-родової структури, мистецьких шкіл і напрямів та взаємодії методів. Але головний акцент - це текст і творчість письменника, їх повнокровна інтерпретація. Зважаючи на те, що це завдання вельми складне для тих студентів, які звикли репродукувати знання, а не вчитися самостійно мислити, серія практичних занять спланована так, аби кожен зміг спробувати різні методи аналізу художніх текстів, виробити смак до питань поетики, розуміння естетичних якостей твору та художньої оригінальності літературних здобутків. Методичний посібник з практичних занять мас тричленну структуру, зумовлену завданням ретельної підготовки та самостійної праці студентів 4-го курсу, спрямованої на опанування складних проблем культурного розвитку XX віку. У 1 розділі представлено найменування гем та перелік питань, шо виносяться на обговорення під час практичних занять. У II розділі методичного посібника подаються підбірки художніх текстів, щоб кожен студент мав змогу користуватися циклом Л.Костенко “Інкрустації”, “Коротко - як діагноз” тощо. У третьому розділі подано посутні для теоретичної підготовки студентів витяги з літературознавчих джерел, які даватимуть змогу осягти новітні методики аналізу та засвоїти нові підходи до знаного матеріалу. Наприкінці посібника - у IV розділі - подається короткий літературознавчий словничок, що полегшить серйозну підготовку до практичних занять і таким чином компенсує брак чи обмежену кількість літературознавчих словників і довідкових видань.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19606
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
207455.pdf6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.