Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19522
Title: Економіка України у глобальному середовищі
Authors: Пугачова, Наталія Миколаївна
Пугачева, Наталия Николаевна
Pugachova, Nataliya M.
Citation: Економіка України у глобальному середовищі: конспект лекцій для студ. екон. спец. / Н. М. Пугачова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. економічної теорії та історії економічної думки. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 135 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: економіка
Україна
глобальне середовище
Abstract: Метою курсу є формування комплексного, просторового сприйняття економіки з позицій активізації людського фактора, необхідності врахування досягнень науково-технічного прогресу у вирішенні економічних, соціальних, екологічних та інших проблем; вивчення проблем раціонального використання природно-господарського потенціалу та розвитку міжгалузевих комплексів і регіонів України; наукова інтерпретація сучасних інтеграційних регіональних, міжрегіональних и міждержавних економічних процесів та інвестиційної політики регіонального розвитку. Завдання: вивчення теоретико-методологічних і методичних основ розміщення виробництв та галузей суспільного господарства, умов і факторів територіальної організації продуктивних сил України, що дасть можливість майбутньому фахівцеві вирішувати проблеми впевнено орієнтуючись на економічні перспективи та виходячи з аналітичної оцінки економічних реалій.
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pugachova2018.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.