Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19415
Title: Методологичні засади геопланування регіону
Other Titles: Методологические основы геопланирования региона
Methdological base of the regional geoplanning
Authors: Топчієв, Олександр Григорович
Мальчикова, Дар'я Сергіївна
Шашеро, Антоніна Миколаївна
Топчиев, Александр Григорьевич
Мальчикова, Дарья Сергеевна
Шашеро, Антонина Николаевна
Topchiev, Aleksandr H.
Malchikova, Darya S.
Shashero, Antonina M.
Citation: Український географічний журнал
Issue Date: 2010
Keywords: географічне середовище
планування територій регіонів
природний каркас екологічної безпеки території
геопланування
планирования территорий регионов
концепция регионального геопланирования
таксономия операционных территориальных единиц геопланирования
concept of the regional geoplanning
natural management to the mapping objects
planning of districts area
Series/Report no.: ;№1 (69).
Abstract: Географи підійшли до ідеї впорядкування та планування територій наприкінці ХІХ ст. В цей час стали очевидними соціально-екологічні та соціально-економічні негаразди недостатньо спланованих великих міст та їх приміських зон, міських агломерацій, промислових районів, курортних зон. Сформувалися два напрями, які мали на меті розроблення проектів функціональної та планувальної організації великих міст та найбільш інтенсивно заселених і освоєних ареалів (як правило, промислових): перший назвали розробкою генеральних планів міст, другий – районним плануванням (більш точно – районною планіровкою). Ці роботи виконувались переважно у крупних картографічних масштабах.
Обсуждается концепция регионального геопланирования – планирования территорий регионов. Рассмотрены методологические принципы и общая методическая схема геопланирования региона. Показаны направления переходов от разных видов природопользования к объектам картографирования для целей планирования территории. Представлена таксономия операционных территориальных единиц геопланирования – точечных, линейных, ареальных, сетевых.
The concept of the regional geoplanning as the planning of districts area is discussed in the article. The methodological principles and general methodical scheme of regional geoplanning are considered too. The transitional directions of different types of natural management to the mapping objects of the territory planning purposes are shown in the article. The taxonomy of the operating territorial units of the geoplanning – dotty , linear, arealis, network – is presented.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19415
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-31.pdf377.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.