Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19358
Title: Банківська система
Authors: Катан, Людмила Ігорівна
Демчук, Наталія Іванівна
Бабенко-Левада, Вікторія Генадіївна
Журавльова, Тетяна Олександрівна
Zhuravlova, Tetiana O.
Журавлева, Татьяна Александровна
Citation: Банківська система /навч.посіб./ (Л.І. Катан, Н.І.Демчук, В.Г. Бабенко-Левада, Т.О. Журавльова); за ред. І.М. Мазур. - Дніпро: Пороги, 2017. - 444 с.
Issue Date: 2017
Keywords: історичні аспекти виникнення і розвитку банківських систем
банківська система: суть, типи, принципи та функції
структурні компоненти банківської системи України
повноваження і операції національного банку україни та основи грошово-кредитної політики
основні засади державного регулювання банківської системи
основні засади державного регулювання банківської системи
банківські ресурси як основа функціонування банку
особливості проведення активних операцій банків
банківське обслуговування зовнішньо - економічної діяльності
функціонування банківської системи на етапі глобалізації фінансових відносин
Abstract: Навчальний посібник спрямований на формування необхідних теоретичних знань і набуття практичних навичок з дисципліни «Банківська система» та формування професійних компетенцій з банківської справи. У ньому розглянуто особливості та проблемні аспекти формування, еволюційного розвитку та функціонування сучасних банківських систем. У навчальному посібнику послідовно викладено систему теоретичного, методологічного та практичного забезпечення дисципліни «Банківська система». До кожної теми наведено теоретичний матеріал для поглибленого опрацювання, завдання для самостійної й індивідуальної роботи у формі питань для самоконтролю та практичних задач. Запропонований навчальний посібник відповідає вимогам організації навчального процесу згідно з Болонською трансферною системою. Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалаврів зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» 072 - «Фінанси, банківська справа та страхування».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19358
ISBN: ISBN 978-617-518-330-4
Other Identifiers: УДК 336.71(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babenko-Levada_The_banking_system.pdf5.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.