Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19300
Title: Біологічна активність нативних і модифікованих ліпополісахаридів pragia fontium
Other Titles: Биологическая активность нативных и модифицированных липополисахаридов Pragia fontium
Biological activity of native and modified lipopolysaccharides of pragia fontium
Authors: Варбанець, Л. Д.
Шубчинський, В. В.
Похил, С. І.
Сейфулліна, Інна Йосипівна
Шматкова, Н. В.
Самбурський, С. Е.
Сейфуллина, Инна Иосифовна
Seifullina, Inna Y.
Citation: Укр. біохім. журн
Issue Date: 2009
Keywords: Pragia fontium
ліпополісахариди
нативні і модифіковані координаційними сполуками германію
пірогенна і антигенна дія
липополисахариды
нативные и модифицированные координационными соединениями германия
пирогенная и антигенная активность
lipopolysaccharides
native and modified by coordinative compounds of germanium
pyrogenic and antigenic action
Series/Report no.: ;Т. 81, № 1
Abstract: Одержано ліпополісахаріди (ЛПС) трьох штамів бактерії Pragia fontium, які модифікували ком- плексними сполуками германію (IV) – з 2-амінобензоїлгідразоном саліцилового альдегіду (2-NH2-H2Bs), 2-гідроксибензоїлгідразоном саліцилового альдегіду (2-ОH-H2Bs) і нікотиноїлгідразоном саліцилового альдегіду (Н2Ns). Модифікацію ЛПС було підтверджено ІЧ-спектрометричним методом. Результати порівняльних досліджень свідчать, що тільки ЛПС P. fontium штаму 20125, який модифіковано коор- динаційною сполукою германію з 2-ОH-H2Bs, не має пірогенної дії. В реакціях подвійної імунодифузії в агарі в гомологічній системі виявлено, що всі модифіковані ЛПС, на відміну від нативних, повністю втрачають антигенну активність.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19300
Other Identifiers: УДК 577.115.7:579.842.1/2
Appears in Collections:Статті та доповіді ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Varbanets.pdf797.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.