Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19289
Title: O socjetalnym systemie innowacyjnego rozwoju społeczeństwa
Authors: Sadchenko, Olena V.
Садченко, Олена Василівна
Садченко, Елена Васильевна
Citation: Innowacje w gospodarce, przedsiebiorstwie i spoleczenstwie/ nauk. red.: Z. Malara, J. Skonieczny. – Wroclaw : Wyd. politechniki Wroclawskiej, 2018. – 277 s.
Issue Date: 2018
Keywords: podejścia innowacyjne
system socjetalny
rozwój ekologiczno-innowacyjny
czynniki polityczne
ideologiczne
moralne
Abstract: Pomyślny rozwój gospodarki jest zdeterminowany efektywnym funkcjonowaniem rynku, który sygnalizuje względny niedobór rzadkich zasobów poprzez wzrost ich cen oraz ich nadmierną eksploatację. Takie działanie ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ograniczenie tego negatywnego wpływu zależy od aktywnej polityki ekologicznej państwa. Do porażek takiej polityki mogą przyczynić się różne rozwiązania m.in. niedoskonałość systemu podatkowego, brak odszkodowań za niszczenie środowiska przez jego użytkowników i nieefektywny system opłat środowiskowych, niskie opłaty za prawo do korzystania z zasobów naturalnych, biurokratyczne przeszkody w ustalaniu praw do ziemi. W opracowaniu omówiono innowacyjne podejście do systemu ekologicznego, który z kolei jest podsystemem socjetalnym (społecznym) i wchodzi w skład większego systemu socjalno-ekonomiczno-ekologicznego. Utrzymanie w równowadze tak złożonego sytemu stanowi istotę harmonijnie rozwijającego się społeczeństwa. O jego charakterze decydują czynniki polityczne, ideologiczne, moralne, społeczne, gospodarcze i ekologiczne. Projektowanie systemu socjetalnego powinno być integralną częścią polityki społecznej i gospodarczej. W opracowaniu opisano cechy systemu socjetalnego, zwrócono uwagę na emergencję, która zapewnia stabilność (równowagę) takiego systemu w kontekście wpływu czynników zewnętrznych. Przeanalizowano stan systemu socjetalnego, który umożliwia identyfikację czynników jakościowych życia publicznego i sformułowanie strategicznych kierunków polityki państwa w tym zakresie. Badanie socjetalności społeczeństwa pozwala także na zidentyfikowanie przyczyn i form przejawiania się w nim kryzysu ekologicznego oraz zaburzeń w tradycyjnym oraz antropocentrycznym systemie wartości. Sformułowano strukturę systemu socjetalnego jako funkcjonalnej całości, regulowaną przez nieodłączne prawa i prawidłowości, mające swoje własne cechy deterministyczne.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19289
Other Identifiers: DOI: JELCIassification: 035, P28, P32,Q56
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
87-95.pdf490.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.