Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19207
Title: Психіатрична акцентуація молдавського спонтанного наративу
Authors: Крецу, Олена
Citation: Філологічні студії
Issue Date: 2010
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Бардіна, Наталія Василівна
Keywords: наратив
акцентуація характеру
молдавська ментальність
молдавани
Series/Report no.: ;Вип. 1.
Abstract: «Мова - це дух народу». Саме так визначав мову Вільгельм фон Гумбольдт. І насправді, завдяки мові ми маємо можливість пізнавати світ, розкривати таємниці буття та, що є найголовнішим, розуміти інших людей та самих себе. Саме тут з’являється проблема. Ця проблема є актуальною і стає дедалі важливішою у зв’язку із прискоренням розвитку цивілізації, загальною глобалізацією, міграцією народів, зміною кількості та якості контактів між різними націями та державами й необхідністю їх оптимізації для збільшення їхньої ефективності. Щоб розв’язати цю проблему, треба спочатку проаналізувати кожну людину у біосоціокогнітивному комплексі (термін Н.В. Бардіної) як індивідуальність, а потім народ як сукупність індивідуальностей з однаковими особливостями. Саме вивчення людини у цілісності її психологічних, соціальних, культурно-національних, фізіологічних та інших структур, у всьому комплексі її зовнішніх зв’язків і відношень - єдиний шлях пізнання світобудови у цілому .
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19207
Appears in Collections:Філологічні студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46-54.pdf323.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.