Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19021
Title: Малогабаритний дисковий Ni - Cd акумулятор нового типу
Other Titles: Малогабаритный дисковый Ni - Cd аккумулятор нового типа
Small size disk nickel-cadmium accumulator of new type
Authors: Ракитянська, О. Ф.
Макордей, Федір Васильович
Ступіченко, Р. М.
Трухтанова, Л. В.
Ракитянская, О. Ф.
Макордей, Федор Васильевич
Ступиченко, Р. Н.
Трухтанова, Л. В.
Rakityanskaja, O. F.
Makordej, Fedir V.
Stupichenko, R. M.
Truchtanova, L. V.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2001
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: акумулятор
електрод
шпінель
ємність
деформація
аккумулятор
электрод
шпинель
емкость
деформация
accumulator
electrode
spinel
capasity
deformation
Series/Report no.: Хімія;Т. 6, вип 5
Abstract: У розробленому акумуляторі використано новий електродний матеріал, що містить у своєму складі нікель-кобальтову шпінель. Акумулятор із цим матеріалом характеризується високими експлуатаційними характеристиками порівняно з відомими аналогами. Питому енергію збільшено на 30%. Питому матеріалоємність акумулятора знижено на 25 - 30%. Матеріал може бути запропонованим для створення нових модифікацій різного типу лужних акумуляторів, у яких позитивний електрод сформовано на основі гідрату закису нікеля.
В разработанном аккумуляторе использован новый электродный материал, содержащий никель-кобальтовую шпинель. Аккумулятор с этим материалом характеризуется высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с известными аналогами. Удельная энергия увеличена на 30%. Удельная материалоемкость аккумулятора снижена на 25—30%. Материал может быть предложен для создания новых модификаций разного типа щелочных аккумуляторов, в которых положительный электрод сформирован на основе гидрата закиси никеля.
In accumulator new electrode material contaning Ni/Co spinel is used. This accumulator with this electrode material shows high specification in comparison with known analogizes. Specific energy of accumulator is increased 30% specific consumption of material is reduced 25-30%. Developed electrode material may be used for new modification of any alcaline type accumulators, where positive electrode is formed on the base of hydrate nickel oxide.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/19021
Other Identifiers: УДК 621.354
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Хімія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
134-139.pdf257.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.