Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18965
Title: Інвестування
Authors: Захарченко, Наталя Вячеславівна
Zakharchenko, Natalia V.
Захарченко, Наталья Вячеславовна
Citation: Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи / Н.В. Захарченко. – Одесса : «Атлант ВОИ СОИУ», 2018. – 184 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: інвестиції
заощадження
інвестиційна діяльность
інвестиційні ресурси
іноземні інвестиції
ринок цінних паперів
інвестиційноа стратегія підприємства
концепція вартості грошей у часі
ефективность інвестицій
інвестиційні проекти
фінансове забезпечення інвестиційних проектів
портфельне інвестування
Abstract: Структура і зміст навчально-методичного посібника спрямовані на розв’язання завдань, які стоять перед здобувачами вищої школи під час вивчення дисципліни “Інвестування”. У посібнику розглядаються теоретичні, методичні та практичні основи інвестування. Навчально-методичний посібник містить питання, які пов’язані з інвестиційною діяльністю підприємства, її формуванням та обґрунтуванням. Розкрито сутність і значення інвестиційної діяльності; надано визначення основним поняттям дисципліни; визначено сучасні вимоги до управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання; розглянуто способи та форми залучення іноземного капіталу, його роль у розвитку економіки України; всебічно висвітлюються сутність, зміст і структура інвестиційних проектів та їх основні джерела фінансування; розглянуто основний інструментарій управління інвестиційним портфелем підприємства. З метою закріплення теоретичного матеріалу та контролю знань студентів розроблено питання для самоконтролю, тестові завдання, задачі, тематики рефератів. Розроблено рекомендації для самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник забезпечує реальну можливість формування у студентів аналітичного мислення, розвитку здібностей до самостійного прийняття оптимальних рішень та їх реалізації. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої школи спеціальності 051 “Економіка” та галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, освітній ступінь – бакалавр, а також може бути корисним для слухачів курсів підвищення кваліфікації та зацікавлених осіб з широким колом питань теорії інвестування, оцінки інвестиційних проектів
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18965
ISBN: 978-617-7253-87-6
Other Identifiers: УДК 330.332.16(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інвестування.pdfНавчально-методичний посібник2.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.