Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18882
Title: Банківська система Італії в умовах фінансової інтеграції в ЄС
Authors: Ломачинська, Ірина Анатоліївна
Ломачинская, Ирина Анатольевна
Lomachynska, Iryna A.
Citation: Трансформація фінансових ринків в умовах глобальної нестабільності: реалії сьогодення та погляд у майбутнє: Збірник матеріалів Виїзного науково-практичного семінару (6-15 жовтня 2017 р.) та Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 жовтня 2017 р.) / Університет ДФС України, ННІ фінансів, банківської справи, Кафедра фінансових ринків, ННІ права, Кафедра господарського права та процесу, Міжнародна академія інформатики, John cabot university in Romа, Universita degli studi di Padova, Universita degli studi di Perugia. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2017. – 471 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Університет ДФС України
Keywords: Банківська система
Італія
інтеграція в ЄС
Abstract: Найважливішою подією у розвитку італійської банківської системи в останні десятиліття стало входження країни в Європейський економічний і валютний союз і введення євро. Для регулювання діяльності фінансового сектору парламент країни скоригував законодавство в напрямку посилення контролю над фінансовими ринками, формування нового механізму аудиторського контролю і перевірки фінансово-економічної діяльності банків, посилення відповідальності за правопорушення керівниками банківських установ. В свою чергу, ухвалення нового банківського законодавства, процес формування єдиного європейського фінансового ринку гостро поставили питання про підвищення капіталізації, конкурентоспроможність італійського банківського сектора. Це спонукало Уряд, Асоціацію Банків Італії, провідні профспілкові федерації сконцентрувати спільні зусилля на розробці та реалізації єдиної програми розвитку банківського сектора «Протокол від 04 червня 1997 р.». У Протоколі констатувалося, що банківський сектор Італії функціонує в менш сприятливих у порівнянні зі своїми основними європейськими конкурентами умовах. З урахуванням процесів глобалізації, створення єдиного європейського валютного ринку ставилося завдання удосконалити банківську систему, що передбачало: перехід від великої кількості малопотужних банків до створення мережі великих конкурентоспроможних фінансових інститутів; відхід від існуючої системи, при якій багато банків мали кооперативну форму власності, велику кількість дрібних власників, на користь концентрації значних пакетів акцій в руках власників зі значними фінансовими ресурсами; підвищення до прийнятного рівня прибутковості банківських інститутів. Розвиток банківського сектора в рамках програми дозволив у значній мірі скоротити розрив з іншими банківськими системами ЄС щодо конкурентоспроможності, фінансового потенціалу, оптимізації структури власності, позиціонування на міжнародних ринках, забезпечення необхідного рівня прибутковості.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18882
Other Identifiers: УДК 336.17
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
291-294.pdf461.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.