Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18813
Title: Жанрово-комунікаційні особливості подорожнього нарису маркіяна камиша «оформляндія, або прогулянка в зону»
Other Titles: Жанрово-коммуникационные особенности путевого очерка маркияна камыша «оформляндия, или прогулка в зону»
Genre-communicative peculiarities of the travel essay by markiyan kamysh «a stroll to the zone»
Authors: Коваленко, Алла
Citation: Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: жанр
публіцистика
нарис
комунікація
Чорнобиль
жанр
публицистика
очерк
коммуникация
Чернобыль
genre
journalism
essay
communication
Chornobyl
Series/Report no.: ;Вип. 26.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню української публіцистики, зверненої до чорнобильської проблематики, зокрема поетики подорожнього нарису Маркіяна Камиша «Оформляндія, або Прогулянка в Зону». У ній зосереджено увагу на нетрадиційний у контексті проблематики та тенденцій сучасної масової літератури жанровий аспект тексту, який можна окреслити як синтез подорожнього, проблемного нарисів з ознаками тревел-журналістики. Масово-комунікаційна модель нарису побудована на перетині публіцистичної та художньої комунікацій, екологічного, національного, політичного, культурологічного та інформаційного вимірів. Жанрові ознаки визначають специфіку комунікації на рівні сюжету, хронотопу, документалізму та образності. Незважаючи на трагізм сприйняття наслідків Чорнобиля, автор реалізує комунікативні настанови: руйнує стереотипність сприйняття українським читачем Зони Відчуження як мертвої, що, безперечно, є призмою катастрофічної людської діяльності в природі, створюючи позитивний образ Чорнобильщини — зони спокою, душевного комфорту та джерела натхнення. Сюжет нарису побудовано з порушенням жанрового канону: на окремих маршрутах, відрізках шляху автор-оповідач, гід, сталкер знайомить читача не з традиціями, пам’ятками та культурою Полісся, а швидше з маркерами катастрофи, безкультур’ям, периферією, «оформляндією» і вписує її в український простір; це рух почуттів та інстинктів самотньої людини в дикій природі.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18813
Appears in Collections:Проблеми сучасного літературознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
150-161.pdf209.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.