DSpace О системе DSpace
україн русск eng
[Зарегистрироваться]
 

Repository at Odesa I.Mechnikov National University >
Економіко-правовий факультет >

Вісник Одеського національного університету: сер.: Правознавство : [174]

Главная страница коллекции

Logo
 
 
или просмотреть 
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
View Statistics
Рік заснування: 2006 Галузь і проблематика: Науково-теоретичний журнал, в якому публікуються статті з актуальних проблем юридичної науки, результати досліджень з історії юридичної науки, матеріали конференцій, бібліографії, рецензії. Входить до переліку спеціальних видань України, в яких можуть бути опубліковані основні результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11463-336Р від 07.07.2006 р. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: юридичні науки від 07.10.2015 р. Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік Засновник та Видавництво: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф. Науковий редактор серії: І. С. Канзафарова, д-р юрид. наук, проф. Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар, 24/26 E-mail: visnik-onu@ukr.net

 

п╞пҐпЄп╣п╨я│ я├п╦я┌п╦я─п╬п╡п╟пҐп╦я▐ DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь