Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18789
Title: Освіта як чинник економічного розвитку суспільства: кількісний та якісний вимір
Authors: Матюк, Тетяна Володимирiвна
Матюк, Татьяна Владимировна
Matiuk, Tetiana V.
Citation: Економічний вісник
Issue Date: 2013
Keywords: освіта
функції освіти
економічний розвиток
індекс розвитку людського потенціалу
індекс освіти
індекс політичної, економічної та громадянської свободи
кореляційний аналіз
образование
функции образования
экономическое развитие
индекс развития человеческого потенциала
индекс образования
индекс экономической, политической и гражданской свободы
корреляционный анализ
education
education functions
economical advancement
human potential development index
education index, political, economic and social indexes
correlative analysis
Series/Report no.: ;№ 4.
Abstract: У статті аналізується модернізуючий вплив освіти на економічний розвиток сучасного суспільства. Для кількісного урахування впливу на можливості розвитку людини ступеню її свобод запропоновано доповнити індекс розвитку людського потенціалу індексом політичної, економічної та громадянської свободи. Встановлено тісний кореляційний зв'язок між індексом освіти, з одного боку, та індексом розвитку людського потенціалу й індексом політичної, економічної та громадянської свободи, з іншого.
В статье анализируется модернизирующее воздействие образования на экономическое развитие современного общества. Для количественного учета влияния на возможности развития человека, степени его свобод предложено дополнить индекс развития человеческого потенциала индексом политической, экономической и гражданской свободы. Установлена тесная корреляционная связь между индексом образования, с одной стороны, и индексом развития человеческого потенциала и индексом политической, экономической и гражданской свободы, с другой.
The effect of educational advance on the social economic development is analyzed. To take into account the influence of the degree-of-freedom index on human potential development, it is suggested to complement human potential development index with political, economic and social indexes. Close correlation relationship between education index and human potential development index along with political, economic and social indexes.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18789
Other Identifiers: УДК330.34:37.014.2
Appears in Collections:Статті та доповіді ФМВПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22-28.pdf417.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.