Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18743
Title: Право на громадянство: європейська практика
Authors: Садовська, Ольга Миколаївна
Sadovska, Olha M.
Садовская, Ольга Николаевна
Citation: Право, економіка та управління: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю економіко-правового ф-ту ОНУ імені І. І. Мечникова (м. Одеса, 14–15 верес. 2018 р.). – ОНУ, 2018.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: громадянство
право
європейська практика
Abstract: Сучасна наука виходить з того, що стан громадянства складає основу правового статусу індивіда, його правосуб’єктності. Ось чому ст. 15 Загальної декларації прав людини та п. 3 ст. 24 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права розглядають громадянство як суб’єктивне основоположне право особи, і в цьому сенсі слід говорити про право індивіда на набуття, перебування у стані громадянства та вихід з нього.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18743
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
521-526.pdf266.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.