Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1870
Title: ПРОБЛЕМА МЕНТАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ РЕКЛАМНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ
Authors: Хобта, Олена
Citation: Дiалог: медiа-студiї :збiрник наукових праць
Issue Date: 2009
Publisher: Астропринт
Keywords: національна ментальність
український рекламний комунікативний простір
Series/Report no.: ;№ 8, С. 78-85
Abstract: Реклама інтерпретується сьогодні не лише як вид комунікації між виробником та споживачем, основною метою якої є отримання прибутку,а й як продукт духовної творчості, який віддзеркалює стан суспільства.Це відтворення відбувається на підсвідомому рівні, представником цього ж соціуму, і саме така реклама є близькою споживачеві, адже автор реклами й аудиторія є представниками однієї культури і ментальності,мають спільне етнічне ядро. Як зазначає О. Забужко «національна ментальність явно чи неявно, тією чи іншою мірою, значить усю духовну продукцію, витворену зусиллями даного народу».
Description: Дiалог: медiа-студiї :збiрник наукових праць / Коллект. автор, вiдп. ред.: Александров, Олександр Васильович ; укр.. - Одеса : ОНУ iм. I.I. Мечникова, 2009.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1870
Appears in Collections:Діалог: Медіа-студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диалог 8 2009.78-85+.pdf97.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.