Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18646
Title: Про комплексоутворення тетрахлориду германію з гідразидами ароматичних кислот
Other Titles: О комплексообразовании тетрахлорида германия с гидразидами ароматических кислот
About complex formation germanium tetrachloride with aromatic acids hydrazides
Authors: Шматкова, Наталя Володимирівна
Сейфулліна, Інна Йосипівна
Ткаченко, В. М.
Шматкова, Наталья Владимировна
Сейфуллина, Инна Иосифовна
Ткаченко, В. Н.
Shmatkova, Natalya V.
Seifullina, Inna Y.
Tkachenko, V. N.
Citation: Вісник Одеського національного університету
Issue Date: 2000
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: тетрахлорид германію
гідразид
комплексоутворення
тетрахлорид германия
гидразид
комплексообразование
germanium tetrachloride
hydrazide
complex formation
Series/Report no.: Хімія;Т. 5, Вип. 2
Abstract: Синтезовані комплексні сполуки германію (IV) з гідразидами бензойної кислоти (НВ) та її о-гідрокси- (2-ОН-НВ) і о-амінопохідних (2-NН2-НВ) складу [Ge(НВ)4Сl]Cl2 (І), [Gе(2-ОН-НВ)4Сl2]Сl2 (II), [Gе(2-NН2-НВ)4Сl2]Сl2 (III). Будову отриманих комплексів обґрунтовано даними елементного аналізу, електропровідності, термогравіметрії, мас-спектрометрії та ІЧ спектроскопії. Доказана монодентатна координація молекулярної форми ліганду в отриманих комплексах через азот аміногрупи гідразидного фрагмента.
Синтезированы комплексные соединения германия(IV) с гидразидами бензойной кислоты (НВ) и ее о-гидроксо- (OН2-НВ) и о-аминопроизводных (2-NН2-НВ) состава [Ge(НВ)4Сl]Cl2 (I), |Gе(2-ОН-НВ)4Сl2]Сl2 (II), [Gе(2-NН2-НВ)4Сl2]Сl2 (III). Строение полученных комплексов подтверждено данными элементного анализа, электропроводности, термогравиметрии, масс-спектрометрии и ИК спектроскопии. Доказана монодентатная координация молекулярной формы лиганда в полученных комплексах через атом аминогруппы гидразидного фрагмента.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18646
Other Identifiers: УДК 546.289.131+541.49
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Хімія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104-107.pdf191.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.