Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18607
Title: Повітряні катоди на основі ацетиленової сажі, активованої шпінеллю NiС0204
Other Titles: Воздуш ные катоды на основе ацетиленовой сажи, активированной шпинелью NiС0204
The air cathodes based on acetylene soot activated by spinel NiС0204
Authors: Макордей, Федір Васильович
Хитрич, В. Ф.
Умінський, М. В.
Макордей, Федор Васильевич
Хитрич, В. Ф.
Уминский, М. В.
Makordej, Fedir V.
Chitrich, V. F.
Uminskiy, M. V.
Citation: Вісник Одеського національного університету
Issue Date: 2000
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: сажа
шпінель
електрод
катод
електрокаталізатор
шпинель
электрод
электрокатализатор
soot
spinel
electrode
athode
electrocatalyst
Series/Report no.: Хімія;Т. 5, Вип. 2
Abstract: Розроблено новий спосіб активації вуглецевого матеріалу шляхом сумісного осадження гідроксидів нікелю(ІІ) та кобальту(ІІ) на поверхні попередньо гідрофілізованої ацетиленової сажі з подальшою термообробкою в повітрі при температурі 220-250 °С протягом 2-х годин до утворення нікелькобальтової шпінелі в порах вуглецевого носія.
Разработан новый способ активации углеродного материала путём совместного осаждения гидроксидов никеля(И) и кобальта(Н) на поверхности предварительно гидрофилизованной ацетиленовой сажи с дальнейшей термообработкой на воздухе при температуре 220-250°С в течение 2-х часов до образования никель-кобальтовой шпинели в порах углеродного носителя.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18607
Other Identifiers: УДК 541.136.52
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Хімія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99-103.pdf206.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.