Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18603
Title: Дослідження оксидних каталізаторів електровідновлення кисню
Other Titles: Исследование оксидных катализаторов электровосстановления кислорода
The investigation of oxydic catalysts for electroreduction of oxygen
Authors: Макордей, Ф. В.
Колесникова, І. П.
Умінський, М. В.
Ракитянська, О. Ф.
Щадних, Н. М.
Макордей, Ф. В.
Колесникова, И. П.
Уминский, М. В.
Ракитянская, О. Ф.
Щадных, Н. М.
Makordey, F. V.
Kolesnikova, I. P.
Uminskii, M. V.
Rakityanskaja, O. F.
Uminskii, M. V.
Citation: Вісник Одеського національного університету
Issue Date: 2000
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: каталізатор
джерело струму
надпровідник
катализатор
источник тока
сверхпроводник
catalyst
source of current
superconductor
Series/Report no.: Хімія;Т. 5, Вип. 2
Abstract: Досліджені електрокаталітичні властивості складного оксиду типу високотемпературного надпровідника складу Ві2 Sr2 Са2 Си3О10 у якому мідь має змінну валентність. Кристалична гратка дефектна щодо кисню. Речовина має високу каталітичну активність у реакції розкладу Н202 та високий кисневий потенціал у лужних розчинах. ЕРС елементу у парі з Zn досягає 2 В, катод витримує катодно-анодне циклування. Для відомого каталізатора NіСо204 розроблений екологічно чистий метод синтезу без зниження електрокаталітичної активності зразків, що досягається використанням карбаміду в процесі синтезу шпінелі.
Исследованы сложные оксиды как катализаторы электровосстановления кислорода в щелочном электролите. Разработан метод изготовления сложного оксида типа Вькерамики, определена его каталитическая активность в реакции разложения Н2 02. Электрохимическими методами определена электрокаталитическая активность; изготовленный катод исследован в процессе катодно-анодного циклирования при разных токах разряда Процесс синтеза никель-кобальтовой шпинели, которая широко используется при создании химических источников тока, усовершенствован до уровня экологической безопасности. Новая технология не снижает высокую электрокаталитическую активность образцов, создаёт безопасные условия труда на производстве.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18603
Other Identifiers: УДК 621.355
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Хімія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
81-87.pdf300.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.