Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18535
Title: Історична ментальність і лінгвістика (до питання про ментальні концепти давньоруського середньовіччя)
Authors: Зубов, Микола Іванович
Citation: Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis
Issue Date: 2002
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: лінгвістика
ментальність
давньоруське слово
концепт
Series/Report no.: ;Вип. 5.
Abstract: Давньоруське слово у тексті може виступати у такому син­тагматичному оточенні, яке не дозволяє зрозуміти сьогодні його сигніфікативного значення. Водночас таке слово може розглядатися як певна пара­дигматична одиниця. Кілька таких парадигматичних одиниць у свою чергу існують через їх взаємодію, підтримуючи і увиразнюю­чи конкретне значення слова-концепту. У кінцевому підсумку таке слово-концепт у кожному окремому вживанні є гіпертекстовою відсилкою до того першотексту, який дозволяє найбільш повно зрозуміти сенс використання цього тира­жованого слова. Так слово й постає у вигляді концепту — знака, який акумулює поняття, є образом першотексту і символом конк­ретної суспільно вагомої ситуації.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18535
Appears in Collections:Записки з загальної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
91-97.pdf257.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.