Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18265
Title: Виражальний потенціал маркованих ад’єктивів й адвербіативів з формальними експонентами семантико-граматичного значення збільшеної кількості ознаки суфіксами -енн-, -анн- у поетичному мовленні
Authors: Семененко, Лариса Анатоліївна
Citation: Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis
Issue Date: 2005
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: морфостилістика
суфікс-модифікатор
морфостилеми-оказіоналізми
поетичне мовлення
morphostylistics
suffix-modificator
morphostylems-occasionalisms
poetic speech
Series/Report no.: ;Вип. 6
Abstract: У статті аналізується експресивний потенціал маркованих ад’єктивів й адвербіа­тивів з суфіксами-носіями семантико-граматичного значення надмірної кількості ознаки -енн, -анн-; їх місце у мовленнєвій емпірії поетів, регулярність утворення, шляхи актуалізації.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18265
Appears in Collections:Записки з загальної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
217-224.pdf285.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.