Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18239
Title: Моделювання системи понять словотвору (структурно-функціональні словотвірні одиниці)
Authors: Бондар, Олександр Іванович
Citation: Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis
Issue Date: 2005
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: словотвір
функціональні одиниці
word-formation
functional units
Series/Report no.: ;Вип. 6
Abstract: У статті зроблено спробу на підставі гіпотетико-дедуктивного методу за допомо­гою трьох домінантних диференційних ознак, а також деяких додаткових парамет­рів побудувати модель структурно-функціональних словотвірних одиниць систе­ми понять словотвору.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18239
Appears in Collections:Записки з загальної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-28.pdf422.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.