Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18201
Title: Метод емпатії у лінгвоментальних дослідженнях
Authors: Ковалевська, Тетяна Юріївна
Ковалевская, Татьяна Юрьевна
Kovalevska, Tetiana Yu.
Citation: Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
Issue Date: 1999
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: національна лінгвоментальність
национальная лингвоментальность
метод емпатії
метод эмпатии
лексика
лексика
фразеологія
фразиология
предикати в лінгвістиці
предикаты в лингвистике
Series/Report no.: ;Вип. 7
Abstract: Дослідження індивідульної лінгвоментальності являє собою комплексну проблему, розробка якої пов’язуватиметься як з необхідністю виявлення егновербальних констант та ціннісних домінант, так і з багатоаспсктним аналізом тих об ’єктивно-суб’єктивних чинників, які сприяють її експлікації. У статті упровадження методу емпатії у дослідження особистісної лінгвоментальності сприятиме, на думку автора, отриманню адекватних результатів, а отже, можливості реального конструювання картини вербальної діакритизації універсуму українським комунікантом
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18201
Appears in Collections:Записки з українського мовознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-34.pdf402.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.