Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18179
Title: Світ автора - світ читача - світ персонажів
Authors: Бондар, Олександр Іванович
Citation: Записки з загальної лінгвістики
Issue Date: 1999
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: світ автора
світ читача
світ персонажів
Series/Report no.: ;Вип. 1.
Abstract: Кожна текстова модель реального світу має два модуси існування: з боку своєї форми - це об’єкт реального світу, з боку змісту - це відносно замкнений статичний світ. Він .має не реальний, а віртуальний модус існування. Твердження І.Р.Гальперіна, що в процесі прочитання текст перебуває в стані руху [4:19], вимагає уточнення. За розрізнення двох форм існування тексту-тексту-процесу і тексту-результату - динамічною слід визнати лише першу форму, що яшіяє собою текст у процесі творення, насамперед, мається на увазі дискурс, безпосереднє говоріння в акті спілкування. Застиглий акт говоріння об'єктивізується і перетворюється на текст-результат. Текст-процес є динамічним також тому, шо водночас відбувається об’єктивізація суб’єктивного змісту - інтенції автора-мовця.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18179
Appears in Collections:Записки з загальної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-8.pdf265.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.