Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18171
Title: Термодинамічний аналіз процесу взаємодії йоногенних пар
Other Titles: Термодинамический анализ процесса взаимодействия ионогенных пар
Thermodynamical analysis of the process interaction of surfactants
Authors: Стрельцова, Олена Олексіївна
Волювач, Ольга В'ячеславівна
Хромишева, О. О.
Стрельцова, Елена Алексеевна
Волювач, Ольга Вячеславовна
Хромишева, О. О.
Streltsova, Olena O.
Voliuvach, Olha V.
Chromysheva, E. A.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2000
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: розчинність
термодинамічний
рівняння
алкілсульфати алкілпіридинію
растворимость
термодинамический
уравнение
алкилсульфаты
алкилпиридиния
solubility
thermodynamically
equation
alkylsulfate alkylpyrydynium
Series/Report no.: Хімія;Т. 5, вип. 2.
Abstract: Методи очистки стічних вод промислових підприємств від поверхнево-активних речовин (ПАР), які засновані на осаджуванні їх у вигляді важкорозчинних сполук досі не знайшли широкого практичного застосування, головним чином через відсутність відомостей про доступні та дешеві осаджувані ПАР, що здатні забезпечити потрібну повноту їх виділення.
Экспериментально определена растворимость алкилсульфатов алкилпиридиния (АСАП), образующихся при взаимодействии хлоридов алкилпиридиния (ХАП) с алкилсульфатами натрия (АСН). Установлено, что растворимость АСАП меньше растворимости ХАП и АСН, участвующих в их образовании, и определяется длиной углеводородных радикалов последних. Подтверждено термодинамическое уравнение, связывающее растворимость АСАП с длиной алкильных радикалов ХАП и АСН.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18171
Other Identifiers: УДК 541.182
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Хімія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51-55+.pdf215.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.