Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18163
Title: Гідродимамічні та масообмінні характеристики процесу сорбції комплексу хрому (VI) з дифінілкарбазидом катіонітом КУ-2-8
Other Titles: Гидродинамические и массообменные характеристики процесса сорбции комплекса хрома (VI) c дифенилкарбазидом катионитом КУ-2-8
Hydrodynamic and mass transfer of the characteristic of process of sorption of a complex chromium (VI) diphenylcarbazide by cation exchange resin KU-2-8
Authors: Чеботарьов, Олександр Миколайович
Щербакова, Татьяна Михайловна
Гузенко, Олена Михайлівна
Чеботарёв, Александр Николаевич
Щербакова, Тетяна Михайлівна
Гузенко, Елена Михайловна
Guzenko, Olena M.
Chebotaryov, Aleksandr N.
Shcherbakova, Tetiana M.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2000
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: гідродинаміка
масообмін
сорбція
хром (VI)
дифінілкарбазид
гидродинамика
массообмен
сорбция
дифенилкарбазид
hydrodynamic
mass transfer
sorption
chromium (VI)
diphenylcarbazide
Series/Report no.: Хімія;Т. 5, вип. 2.
Abstract: Одним із перспективних направлень розвитку та створення простих і надійних методів контролю за вмістом мікрокількостей елементів у водах різних категорій є створення експресних та вибіркових тест-методів, які об’єднують сорбційне концентрування з прямим твердофазно-спектрометричним або візуально-колориметричним визначенням.
Обработкой полученных экспериментальных данных найдены, полукритериальная зависимость гидравлического сопротивления слоя катионита КУ-2-8 и критерия Кирпи- чева от гидродинамического критерия подобия Рейнольдса. Полученные данные могут быть использованы при разработке индикаторных трубок для экспресс-анализа природних вод на содержание хрома (VI) в виде его комплекса с дифенилкарбазидом.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18163
Other Identifiers: УДК 541.183:546.766.
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Хімія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45-50+.pdf222.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.