Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18160
Title: Сорбція S02 водними розчинами азотовмісних основ та їх регенерація
Other Titles: Сорбция S02 водными растворами азотсодержащих оснований и их регенерация
The sorption SO2 by aqueous solutions of the nitrogen- containing bases and their regeneration
Authors: Хома, Руслан Євгенійович
Нікітін, В. І.
Гавриленко, М. І.
Хома, Руслан Евгеньевич
Никитин, В. И.
Гавриленко, М. И.
Khoma, Ruslan Ye.
Nikitin, V. I.
Gavrilenko, M. I.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2000
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: абсорбція
SO2
азотовмісні основи
регенерація
абсорбция
азотосодержащие основания
регенерация
absorption
nitrogen-containing bases
regeneration
Series/Report no.: Хімія;Т. 5, вип. 2.
Abstract: В теперішній час існує проблема очищення промислових та відходящих газів від діоксиду сірки. Для цієї мети використовуються методи хемосорбції. Однак використання любого із відомих способів поглинання S02 із газових сумішей приводить до утворення великих кількостей відходів, як продуктів взаємодії даного токсиканту з сорбційними системами, які часто не знаходять практичного застосування. В зв’язку з цим ставиться задача регенерації відпрацьованних сорбентів після уловлювання ними діоксиду сірки з метою багаторазового використання в сорбційному процесі.
Экспериментально была определена полная поглотительная емкость по отношению к диоксиду серы водных растворов моноэтаноламина, диэтаноламина, карбамида и гексаметилентетрамина в циклическом процессе сорбция - регенерация - сорбция, показано, что она наибольшая у растворов гексаметилентетрамина. Сделана сравнительная характеристика себестоимости сорбентов, необходимых для улавливания единицы массы S02
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18160
Other Identifiers: УДК 546.224-31:547.23:661.183.123.3
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Хімія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39-44+.pdf340.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.