Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18129
Title: Аналіз концептуальних положень проекту Закону України «про сільськогосподарську кооперацію»
Authors: Масін, Віктор Миколайович
Масіна, Людмила Олександрівна
Масина, Людмила Александровна
Masina, Liudmyla O.
Масин, Виктор Николаевич
Masin, Viktor M.
Citation: Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права : присвяч. пам'яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування екон.-прав. ф-ту ОНУ ім. І. І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Одеський нац. університет ім. І.І. Мечникова, Економіко - правовий факультет; упоряд. та відп. ред. І. С. Канзафарова. – Одеса : Астропринт, 2018. – 321 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: концептуальні положення
Закон України
сільськогосподарська кооперація
юридична особа
засади самоврядування
економічна природа
види діяльності кооперативів
одержання прибутку
виробники сільськогосподарської продукції
Abstract: Проектом Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (№ 6527 від 31.05.2017) [1] (далі — Законопроект) передбачено низку кардинальних змін до чинного Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» [2] (далі — Закон) та самої концепції сільськогосподарської кооперації. Наразі йдеться про визначення сільськогосподарського кооперативу, як «юридичної особи, що утворена фізичними та/ або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції і добровільно об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування»
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18129
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
272-277.pdf188.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.