Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18121
Title: Гармонізація права: дискусійні питання
Authors: Стрельцова, Євдокія Джонівна
Streltsova, Yevdokiia D.
Стрельцова, Евдокия Джоновна
Citation: Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права : присвяч. пам'яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування екон.-прав. ф-ту ОНУ ім. І. І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Одеський нац. університет ім. І.І. Мечникова, Економіко - правовий факультет; упоряд. та відп. ред. І. С. Канзафарова. – Одеса : Астропринт, 2018. – 321 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: система приватного права
міжнародні організації
комерційна діяльность
гармонізація права
апроксимація
імплементація
уніфікація
координації національного законодавства
правовий розвиток держав
Abstract: Досягнення гармонізованої або уніфікованої системи приватного права виявилося однією з домінуючих ідей, яка з кінця XIX століття до нинішнього часу все ще має особливу актуальність. Протягом цього часу завдяки плідній співпраці міжнародних організацій, як міжурядових, так і неурядових, міжнародних регіональних організацій, великих світових промислових груп, науково-дослідних інститутів, професійних асоціацій тощо створено міжнародні конвенції, безліч стандартизованих галузевих положень, гармонізованих принципів, типових законів, уніфікованих статутів тощо задля досягнення цієї цілі. Сьогодні такі інструменти впливають або регулюють практично всі аспекти транснаціональних приватних відносин, у першу чергу, відносин у сфері комерційної діяльності, незалежно від того, в якій країні відповідні операції здійснюються, в якій країні зобов’язання виникають і виконуються тощо.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/18121
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
222-226.pdf199.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.