Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17931
Title: Political dimension of optimising social models in Europe
Other Titles: Політичний вимір оптимізації соціальних моделей в Європі
Политическое измерение оптимизации социальных моделей в Европе
Authors: Rafal, Riedel
Hlebov, Serhii V.
Рафал, Ридел
Глебов, Сергій Володимирович
Глебов, Сергей Владимирович
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2007
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: social model
European Union
integration
global competition
соціальная модель
Європейский Союз
інтеграция
глобальна конкуренция
социальная модель
Европейский Союз
интеграция
глобальная конкуренция
Series/Report no.: Соціологія і політичні науки;Т. 12, вип.14
Abstract: The content of this discussion paper is a review of major political argumentation on so-called European social model(s). The discussion on optimal system of social security systems, social standards, the role of state in the economy and other related issues has always been — by its nature — strongly politicised. However, the ongoing integration process in Europe brought about the consequence that the discourse could not any longer be led exclusively on the state’s level. The Community itself became an important platform for discussing the problem and possible solutions. Consequently, this piece of text has no ambitions to be a research paper, but rather a discussion paper — scientific essay.
Кожна країна-член Європейського Союзу певною мірою самостійно реалізує соціально-економічну політику в межах своєї території. Так чи інакше, потенціал та рівень інтеграційних сил — безпосередньо та опосередковано — гармонізують багато стандартів соціальної та економічної реальності в Європейському Союзі в цілому. Цей процес життєво важливий (та постійно набирає значущість в умовах глобалізації) для ЄЄ. Після останніх двох розширень ЄЄ він став справжнім викликом, тому що певні розбіжності між старими та новими членами ЄЄ створили певний тиск на традиційний “вогіаІтагкІ^ігізсІїаН” в Західній частині континенту. Такий виклик додав нового динамізму старомодній лівацькій політичній парадигмі, з якою повинні зараз рахуватися в Європі
Каждая страна-член Европейского Союза в полной мере самостоятельно реализует социально-экономическую политику в рамках своей территории. Так или иначе, потенциал и уровень интеграционных сил — непосредственных и опосредованных — гармонизируют много стандартов социальной и экономической реальности в Европейском Союзе в целом. Этот процесс жизненно важный (и постоянно набирает значимость в условиях глобализации) для ЕС. После последних двух расширений ЕС он стал настоящим вызовом, потому что определенные несоответствия между старыми и новыми членами ЕС создали определенное давление на традиционный “Sozialmarkt-wirtschaft” в Западной части континента. Такой вызов придал новый динамизм старомодной левацкой политической парадигме, с которой должны сейчас считаться в Европе.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17931
Other Identifiers: УДК 327:316(4)
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
149-156.pdf368.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.