Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17795
Title: Активність амінотрансфераз в деяких органах щурів за умов електромагнітного опромінення
Other Titles: Activity of aminotransferase in certain organs of rats under conditions of electromagnetic radiation
Authors: Гринда, Тетяна Петрівна
Citation: Гринда, Т. П. Активність амінотрансфераз в деяких органах щурів за умов електромагнітного опромінення = Activity of aminotransferase in certain organs of rats under conditions of electromagnetic radiation : дипломна робота спеціаліста / Т. П. Гринда; наук. кер. О. Д. Павліченко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. фізіології людини та тварин. – Одеса, 2017. – 44 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: увч-опромінення
γ-опромінення
амінотрансферази
uhf radiation
γ-irradiation
aminotransferases
Abstract: Взаємодія факторів зовнішнього середовища з біологічними об'єктами заснована на тому, що будь-яка жива система є відкритою, тобто її функціонування відбувається в умовах безперервного обміну з навколишнім середовищем речовиною, енергією і інформацією. Це означає, що будь-який біологічний об'єкт і, відповідно, його рецептори відчувають комбінований неспецифічний вплив фізико-хімічних і геліогеофізичних факторів зовнішнього середовища, які взаємодіють між собою та з живим організмом, викликаючи ті чи інші його реакції.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17795
Appears in Collections:Біологічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
091_Hrynda_Tetiana_Petrivna1.pdf452.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.