Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17672
Title: Показники МДА, глутатіону та каталази у органах щурів під дією електромагнітного опромінення різної потужності
Other Titles: MDA, Glutathione and Catalase Values Found in Internal Organs of Rats at Different Types of Radiation
Authors: Бузаджи, Оксана Петрівна
Citation: Бузаджи, О. П. Показники МДА, глутатіону та каталази у органах щурів під дією електромагнітного опромінення різної потужності = MDA, Glutathione and Catalase Values Found in Internal Organs of Rats at Different Types of Radiation : дипломна робота магістра / О. П. Бузаджи; наук. кер. Г. В. Майкова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. фізіології людини та тварин. – Одеса, 2017. – 78 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: глутатіон відновлений
іонізуюча радіація
каталаза
малоновий діальдегід
увч-опромінення
щури
glutathion
ionizing radiation
catalase
malonic dialdehyde
uhf radiation
rats
Abstract: Електромагнітне поле завжди виникає при русі вільних електронів в провіднику, тому передача електричної енергії супроводжується інтенсивним електромагнітним випромінюванням. В певних випадках електромагнітне випромінювання має пагубний вплив на живий організм. На теперішній час, по даним екологів і лікарів-гігієністів відомо, що всі діапазони електромагнітного випромінювання впливають на здоров’я і працеспроможність людей і мають віддалені наслідки. Електричні поля промислової частоти оточують людину цілодобово, завдяки випромінюванню від електропроводки, освітлювальних приладів, побутових електроприладів, мобільних телефонів, ліній електропередач і т.п.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17672
Appears in Collections:Біологічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.04010201_Buzadzhy_Oksana_Petrivna1.pdf433.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.