Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17626
Title: Аридизація і спустелювання степів Півдня України
Other Titles: Аридизация и опустынивание степей Юга Украины
Aridization and desertification of the steeps South of the Ukraine
Authors: Пилипенко, Галина Павлівна
Варламова, Н. Я.
Борщ, О. В.
Пилипенко, Галина Павловна
Варламова, Н. Я.
Борщ, А. В.
Pylypenko, Halyna P.
Varlamova, N. Y.
Borsch, А. V.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2002
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: аридизація
спустелювання
евапотранспірація
температура
опади
коефіцієнт аридності
аридизация
опустынивание
эвапотранспирация
температура
осадки
коэффициент аридности
aridization
desertification
evapotranspiration
temperature
preci pitation
coefficient of aridity
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т. 7, вип. 4
Abstract: Надмірні антропогенні навантаження на різні види ландшафтів в засуш ливих зонах і зонах з недостатнім зволоженням спричинюють чи допомагають формуванню негативних природних процесів і явищ, які об’єднані термінами “аридизація”, “спустелювання”. Особливості і динаміка цього процесу обумовлені взаємодією природних і антропогенних факторів. Одним із проявів, що зумовлені цим чинником, є тенденція зміни кліматичних показників - температури, опадів. На основі аналізу даних метеостанцій в статті розглянуті особливості аридизації території півдня України, розрахований коефіцієнт аридності
Чрезмерные антропогенные нагрузки на различны е виды ландшафтов в засушливых зонах и зонах с недостаточным увлажнением являются причиной или способствуют формированию негативных природных процессов и явлений, которые объединены терминами ♦аридизация*, ♦опустынивание*. Особенности и динамика этого процесса обусловлены взаимодействием природных и антропогенных факторов. Одним из проявлений этой причины является тенденция изменения климатических показателей - температуры, осадков. На основе анализа данных метеостанций в статье рассмотрены особенности аридизации территории юга Украины, рассчитан коэффициент аридкости.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17626
Other Identifiers: УДК 911.52.001+911.2.001
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45-51.pdf561.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.