Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1760
Title: Вплив вісмутового та олов'яного комплексів хінолінілпорфірину на активність фагів Lactococcus lactis
Other Titles: Влияние висмутового и оловянного комплексов хинолинилпорфиринов на активность фагов Lactococcus lactis
INFLUENCE OF QUINOLINILPORPHYRIN BISMUT AND TIN COMPLEXES ON LACTOCOCCUS LACTIS PHAGES ACTIVITY
Authors: Водзінська, Н. С.
Кондратюк, О. В.
Філіпова, Тетяна Олегівна
Водзинская, Н. С.
Кондратюк, А. В.
Филиппова, Татьяна Олеговна
Vodzinska, N. S.
Kondratyuk, O. V.
Filipova, Tetiana O.
Citation: Мікробіологія і біотехнологія=Microbiology & Biotechnology
Issue Date: 2011
Publisher: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова=Odesa National Mechnykov University
Keywords: лактофаги
антифагова активність
хінолінілпорфірини
лактофаги
антифаговая активность
хинолинилпорфирины
lactophages
antiphage activity
quinolinilporphyrins
Series/Report no.: № 1 (13);С. 17-25.
Abstract: Дослыджено вплив вісмутового та олов'яного комплексів хінолінілпорфірину на активність лактофагів Е3, Е5, Е17 та фагову інфекцію у L. Lactis. Результати досліджень показали, що присутність вісмутового комплексу хінолінілпорфірину у поживному середовищі у концентраціях 10 мкМ, 20 мкМ та 40 мкМ повністю зупиняє розвиток фагової інфекції. Визначення прямої дії цього порфірину на лактофаги показало, що зниження інфекційності фагів під впливом цієї сполуки досягає 64%. Антифагова активність олов'яного комплексу складає 21-29%. Обидві сполуки не мають значного впливу на адсорбцію лактофагів на бактеріальній клітині. Інгібування процесу адсорбції досліджуваними порфіринами не перевищує 36%.
Исследовано влияние висмутового и оловянного комплексов хинолинилпорфиринов на активность лактофагов Е3, Е5 и Е17 и фаговую инфекцию L. Lactis. Результати исследований показали, что наличие висмутового комплекса хинолинилпорфирина в питательной среде в концентрации 10 мкМ, 20 мкМ и 40мкМ полностью останавливает развитие фаговой инфекции. Определение прямого действия этого порфирина на лактофаги показало, что снижение инфекционности фагов под действием данного соединения достигает 64%. Антифаговая активность оловяного комплекса составляет 21-29%. Оба порфирина не оказывают значительного влияния на адсорбцию лактофагов на бактериальной клетке. Ингибирование процесса адсорбции фагов исследуемыми соединениями не превышает 36%.
Influence of quinolinporphyrin bismut and tin complexes on lactophages E3, E5 and E17 activity and phage infection process in L. lactis has been studied. The results of investigation show that bismuth quinolinilporphyrin complex presence in the nutrient medium at 10 mM, 20 mM and 40 mM concentrations completely inhibits phage infection process. Determination of direct influence of this compound on the lactophage shows that reduction of phage activity reachs up 64%. Antiphage activity of tin comlex is equal to 21-29%. Both compounds have no significant influence of lactophage adsorption process. Inhibition of phage adsorption by the compounds does not exceed 36%.
Description: Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology. - 2011. - № 1 (13). - С. 17-25.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1760
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MB1(2011) 13_17-25+.pdf282.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.