Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17554
Title: Вміст лужної фосфатази у органах щурів при УВЧ та Y-опромінення
Other Titles: Alcaline phosphatase content in rat organs at UHF and gamma-radiation
Authors: Цесельська, Єлизавета Вадимівна
Citation: Цесельська, Є. В. Вміст лужної фосфатази у органах щурів при УВЧ та Y-опромінення = Alcaline phosphatase content in rat organs at UHF and gamma-radiation : дипломна робота бакалавра / Є. В. Цесельська; наук. кер. Г. В. Майкова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. фізіології людини та тварин. – Одеса, 2017. – 40 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: увч опромінення
іонізуюче опромінення
лужна фосфатаза
uhf radiation
ionizing radiation
alkaline phosphatase
Abstract: В біосфері існують електромагнітні поля, обумовленні як природніми, так і промисловими джерелами. Окрім цього електромагнітні поля застосовуються у терапевтичній практиці. У зв’язку з цим важливою задачею є дослідження впливу електромагнітного поля на різні органи та тканини, обмінні процеси, а також захист людини і розробка комплексу заходів з профілактики та лікування захворювань, обумовлених цими впливами. Захист організму людини та навколишнього середовища від радіоактивного випромінювання є однією з найактуальніших проблем екології.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17554
Appears in Collections:Біологічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.040102_Tseselska_Yelyzaveta_Vadymivna1.doc77.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.