Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17396
Title: Показники згортальної системи крові щурів при різних видах опромінення
Other Titles: Indexes of rat blood coagulation system at the different types of radiation
Authors: Лєвченко, Валентина Василівна
Citation: Лєвченко, В. В. Показники згортальної системи крові щурів при різних видах опромінення = Indexes of rat blood coagulation system at the different types of radiation : дипломна робота бакалавра / В. В. Лєвченко; наук. кер. О. Д. Павліченко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. фізіології людини та тварин. – Одеса, 2017. – 42 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: щури
система гемостазу
увч-опромінення
γ-опромінення
rats
hemostasis system
uhf radiation
γ-irradiation
Abstract: В даний час розробляються нові технологічні процеси і створюються потужні енергетичні джерела. Тим часом, коефіцієнт корисної дії існуючих систем переробки енергії недостатньо високий і принципово не може дорівнювати 100%. Внаслідок цього в біосферу викидається досить велика кількість енергії. Особливе значення мають втрати енергії у вигляді акустичних і інфрачервоних випромінювань, а також електромагнітних полів. У зв'язку з біологічною активністю зазначених фізичних факторів, їх можливим патогенетичним впливом виникає серйозна проблема нормування фізичних впливів, захисту людини і розробки комплексу заходів з профілактики та лікування захворювань, обумовлених цими впливами.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17396
Appears in Collections:Біологічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.040102_Lievchenko_Valentyna_Vasylivna1.pdf339.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.