Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17291
Title: Архивариус и библиофил Антоний Мучковский
Other Titles: Архіваріус та бібліофіл Антоній Мучковський
Archivist and bibliophile Antoni Muczkowski
Authors: Великодная, Анна Владимировна
Великодна, Ганна Володимирівна
Velykodna, Hanna V.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: библиофил
архивариус
А. Мучковский
Р. Губе
А. Кухарский
университетская библиотека
бібліофіл
архіваріус
А. Мучковський
А. Кухарський
університетська бібліотека
bibliophile
archivist
A. Muczkowski
R. Hube
A. Kucharski
the University Library
Series/Report no.: Бiблiотекознавство, бiблiографознавство, книгознавство;Т. 23, вип. 1.
Abstract: В фонде библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова хранятся книги из собрания Антония Мучковского (Мучека) (Antoni Muczkowski (Muciek), 1807–1852) – польского филолога, архивариуса, издателя и библиофила [См.: 1; 3; 2, c. 105; 9, c. 1101]. Эти экземпляры во второй половине XIX в. пополнили фонд Новороссийского (Одесского) университета в числе книжных собраний других польских библиофилов: слависта, библиографа, этнографа, путешественника Анджея Кухарского (1865 г.) и юриста, историка сенатора Ромуальда Губе (1868 г.). Книги влились в общий фонд университетской библиотеки и пополнили филологическую, этнографическую, юридическую и историческую литературу. На данный момент благодаря провениенциям на книгах выявлено 16 книг из библиотеки А. Мучковского с записями владельца (Ил. 1).
У статті подано біографічні відомості про життя польського філолога, видавця, архіваріуса та бібліофіла Антонія Мучковського (Мучека) (Antoni Muczkowski (Muciek), 1807–1852). Розкриті особливості його книжкової колекції. А. Мучковський початкову освіту отримав у Кракові та Познані. Потім він навчався на юридичному факультеті Вроцлавського університету, а в Берлінському університеті вивчав право та філологію. По закінченню навчання А. Мучковський переїхав до Варшави. Спочатку він працював приватним вчителем, а потім вчителем у гімназії. Незабаром А. Мучковський перейшов на роботу в Головний архів давніх королівських метрик на посаду ад’юнкта. Через кілька років за рекомендацією В.-А. Мацийовського А. Мучковський був призначений викладачем грецької й латинської літератур на кафедрі античної літератури Римсько-католицької духовної академії в Варшаві. А. Мучковський, не зважаючи на тяжку хворобу та фінансові проблеми, збирав та досліджував матеріали з історії Польщі. В останні роки життя він працював над «Польським дипломатичним кодексом» («Kodeks dyplomatyczny polski»; Варшава, 1847–1859). Антоній Мучковський був пристрасним бібліофілом, якого знали всі антиквари Варшави. Весь свій прибуток колекціонер витрачав на купівлю книг. Вчений зібрав найкращу на той час бібліотеку в Варшаві, що налічувала близько 12000 назв книг і брошур. Після смерті А. Мучковського бібліотека та інше майно бібліофіла були виставлені на продаж на публічному аукціоні, що проходив у кінці червня 1852 р. Книги та рукописи з бібліотеки А. Мучковського були розпорошені і подальша доля більшості примірників є невідомою. У Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова виявлено більше десятка примірників із книгозбірні Антонія Мучковського. Вони надійшли до фонду у складі двох інших колекцій: Анджея Кухарського та Ромуальда Губе. Книги з цих колекцій влилися до загального фонду бібліотеки та поповнили філологічну, етнографічну, юридичну й історичну літературу. Виявлення книг А. Мучковського з фондів університетської бібліотеки, вив- чення формування колекції, історії існування примірників книг та їх особливо- стей є перспективним напрямком.
The article presents biographical information on Antoni Muczkowski (Muciek) (1807-1852), a famous Polish philologist, publisher, archivist and bibliophile. The features of his book collection are exposed. A. Muczkowski got primary education in Krakow and Poznan. First he was a student of the Law Faculty of Wroclaw University, later he studied law and philology in Berlin. Having moved moved to Warsaw, A. Muczkowski worked as a private teacher, and then as teacher at the gymnasium. Soon after, A. Muczkowski started working in the Main Archive of the ancient royal metrics as an associate. A few years later he was recommended by V.-A. A. Maciejowski to get the position of the lecturer of Greek and Latin literature at the Department of Antique Literature at the Roman Catholic Theological Academy in Warsaw. Despite his serious illness and financial problems, A. Muczkowski managed to collect a good deal of materials on the history of Poland and to do research work. In his last years, he had been working on the “Polish Diplomatic Code” (“Kodeks dyplomatyczny polski”; Warsaw, 1847-1859). Antoni Muczkowski was a passionate bibliophile known to all Warsaw antiquaries. He spent practically his entire income on book acquisitions. His library (about 12,000 titles of books and brochures) was considered to be the best in Warsaw of those days. After A. Muczkowski deceased his library and other property of the bibliophile were sold at a public auction held in late June 1852. Books and manuscripts coming from A. Muczkowski library were dispersed their further destiny being unknown. More than a dozen copies of the copies from Antoni Muczkowski collection were found in the stacks of the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University as a part of two important collections: those of Polish bibliphiles Andrzej Kuharski and Romuald Hube. Which replenished the departments of philological, ethnographic, legal and historical literature in the LIbrary. The study of the formation of Antoni Muczkowski collection and of the provenance of copies of books as well as their features can be regarded to be quite perspective in the context of the history of book migration in Europe.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17291
Other Identifiers: УДК 929Мучковский:81(438):090.1-051:930.25-051
http://doi.org/10.18524/2304-1447.2018.1(19).130264
Appears in Collections:Бібліотечний Меркурій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
149-158.pdf784.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.